Narva Lasteaia Põngerjas konkurss eestikeelse õpetaja vaba ametikohale

 

 

Narva Lasteaed Põngerjas kuulutab välja konkursi eestikeelse õpetaja (töökeeleks eesti keel) vaba ametikoha täitmiseks täistöökoormusega (Pilootprojekt “Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas”)

 

Nõuded eestikeelse õpetaja keeleoskusele ja kvalifikatsioonile

 

  • Kandideeriv õpetaja peab valdama eesti keelt emakeelena või C1 tasemel.
  • Kandideeriva õpetaja kvalifikatsioon peab vastama haridusministri 26.08.2002 määruses nr 65 “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud õpetaja kvalifikatsiooninõuetele või omandab kandideerija kõrgharidust Tallinna Ülikoolis alushariduse pedagoogi või Tartu Ülikoolis koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal või Tallinna või Tartu Ülikoolis eesti keel teise keelena/võõrkeelena erialal või vastab kandideerija kvalifikatsioon haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 “Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” õpetajale kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja lisaks läbib ta käesoleva projekti raames koolituse vähemalt 4 EAP ulatuses.
  • Kasuks tulevad lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustegevuse ning keele õpetamise, meeskonnatöö ja lapsevanematega koostöö edendamise kogemused.

 

Kandidaadil on vaja esitada järgmised dokumendid:
– kirjalik avaldus;

– CV (elulookirjeldus);

– tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;

– eesti keele oskust tõendavate dokumentide koopiad;

– koolituste läbimise tunnistuste koopiad;

– isikut tõendava dokumendi ärakiri.

 

Dokumentide vastuvõtt kuni 31.05.2021 aadressil: Gerassimovi 18 a, Narva, 20105 või e-posti aadressil: narvapongerjas27@gmail.com märksõnaga “Eestikeelse õpetaja konkurss”.
Vestlusvoor toimub ajavahemikul 03.06.-07.06.2021 Narva Lasteaias Põngerjas aadressil Gerassimovi 18 a, Narva. Vestlusvooru täpse aja teatame telefoni teel.

 

Lisateave telefonil +372 5649 7124 või e-posti teel: narvapongerjas27@gmail.com

Tööle asumise aeg:  01.08.2021. a.