Narva Lasteaed Põngerjas kuulutab välja konkursi keelekümblusrühma õpetaja (töökeeleks eesti keel) ametikoha täitmiseks (koormus 1,0) põhitöötaja lapsehoolduspuhkuse ajaks.

 

Nõudmised kandidaadile:
1. vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;

  1. eesti keele oskus C1 tasemel;
  2. arvuti kasutamise oskus;
  3. loovus ja meeskonnatöö oskus;
    5. soovitav eelnev töökogemus lasteaias.

 

Kandidaadil on vaja esitada järgmised dokumendid:
kirjalik avaldus; CV (elulookirjeldus); tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta; eesti keele oskust tõendavate dokumentide koopiad; koolituste läbimise tunnistuste koopiad; isikut tõendava dokumendi ärakiri.

 

 

Dokumentide vastuvõtt kuni 27.10.2021  aadressil: Gerassimovi 18 a, Narva, 20105
või e-posti aadressil: narvapongerjas27@gmail.com märksõnaga “Konkurss”.

Lisateave telefonil +372 5649 7124 või e-posti teel: narvapongerjas27@gmail.com

Tööle asumise aeg:  poolte kokkuleppel