30.08.2021. toimub pedagoogilise nõukogu istung

 

Toimumise aeg: 13.00

Toimumise koht: muusikasaal

 

Päevakord:

 

  1. 31.05.2021. a pedagoogilise nõukogu otsuste täitmine.
  2. 2021. a suveperioodi tegevuste teostamise kohta.
  3. Narva Lasteaia Põngerjas 2020/2021. õppeaasta kavandatud prioriteetide täitmine.
  4. Narva Lasteaia Põngerjas 2020/2021. õppeaasta sisehindamise analüüs.
  5. Narva Lasteaia Põngerjas 2021/2022.õppeaasta tegevuskava läbiarutamine.