31.05.2021.a toimub (elektroonselt) pedagoogilise nõukogu istung


Päevakord:

  1.     1.  30.01.2021. a pedagoogilise nõukogu otsuste täitmine.
  2.     2.   2020/2021.õa teise poolaasta laste arengu hindamine.
  3.     3.  Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine  suveajal.
  4.     4.  Õppe-ja kasvatustegevuse kavandamine 2021/2022. õa.