Uudised

01.12.2021. a toimub hoolekogu istung

Toimumise koht: lasteaia territooriumil, administratiivhoone juures. Toimumise aeg: 17.00   Päevakord: Narva Lasteaia Põngerjas hoolekogu esimehe, hoolekogu esimehe asetäitja ja protokollija valimine. Narva Lasteaia Põngerjas hoolekogu 2021/2022.õa tööplaani koostamine ja kooskõlastamine. Narva Lasteaia Põngerjas komplekteerimine 2021/2022.õa. Narva Lasteaia Põngerjas prioriteetsed arengusuunad 2021/2022.õa. Laste arvu suurendamine aiarühmas Vaarikas (4-6 a) kuni 24 last alates 08.11.2021. a.

Loe rohkem

KONKURSID alates 19.07.2022

Narva Lasteaed Põngerjas kuulutab välja konkursi keelekümblusrühma õpetaja (töökeeleks vene keel) ametikoha täitmiseks (koormus 1,0) Nõudmised kandidaadile: 1. vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele; 2. eesti keele oskus B2 tasemel; 3. arvuti kasutamise oskus; 4. loovus ja meeskonnatöö oskus; 5. soovitav eelnev töökogemus lasteaias. Kandidaadil on vaja esitada järgmised dokumendid: kirjalik avaldus; CV (elulookirjeldus); tunnistuse (diplomi) […]

Loe rohkem

30.09.2021. a toimub pedagoogilise nõukogu istung

Istung toimub elektroonselt.   Päevakord:   08.2021. a pedagoogilise nõukogu otsuse täitmine. Lasteaia ettevalmistamise 2021/2022. õa tulemused. Laste kõne arengu analüüs seisuga 15.09.2021. a.  

Loe rohkem

Partnerid