Uudised

10.02.2020. a toimub lasteaia hoolekogu istung

10.02.2020. a toimub lasteaia hoolekogu istung Toimumise aeg: 17.00 -18.00 Toimumise koht: lasteaia muusikasaal Päevakord: Narva Lasteaia Põngerjas 2019. a arengukava täitmise analüüs . Narva Lasteaia Põngerjas  komplekteerimine seisuga 10.01.2020.a Narva Lasteaia Põngerjas 2020.a  eelarve läbiarutamine. Narva Lasteaia Põngerjas kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine. Narva Lasteaia Põngerjas pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise  korra kinnitamine.

Loe rohkem

Pednõukogu 06.02.2020 a.

06.02.2020 a. toimub pedagoogilise nõukogu istung. Päevakava:  Pedagoogilise nõukogu protokollija valimine.  25.09.2019. a pedagoogilise nõukogu otsuste täitmine.  Narva Lasteaia Põngerjas 2019. a arengukava täitmise analüüs.  Laste arengu 2019/2020. õa esimese poolaasta analüüsi tulemused. Ettekandjad: õppealajuhataja, logopeed. liikumisõpetaja ja muusikaõpetaja.  Narva Lasteaia Põngerjas uuendatud kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine.

Loe rohkem

Kollektiivpuhkus

2019/2020. õppeaastal on  Narva Lasteaia Põngerjas  kollektiivpuhkus  alates 13. juulist  kuni 11. augustini 2020.a.

Loe rohkem

Partnerid