Uudised

Palett ärkab ellu ja värvid kutsuvad teid külla!

Seiklusrikkad mängud (quest) sisenevad lasteaia ellu. Nad toovad uusi tuuli laste, vanemate ja pedagoogilise kollektiivi suhtlusesse. See on juba kolmas  ja on saamas meie lasteaia heaks traditsiooniks. Idee kevadisest seiklusmängust (quest) hõljus juba ammu õhus. Loominguline töörühm kogunes korduvalt kokku, kuid ei suudetud leida üldkontseptsiooni. Ja siis külastas muusa kõiki samaaegselt. Otsus tuli ootamatult. Kevad […]

Loe rohkem

Pednõukogu

05.06.2018. a toimub lasteaia pednõukogu istung. Toimumise aeg: 13.00-14.00 Toimumise koht: muusikasaal Päevakord: 31.01.2018. a pednõukogu otsuste täitmine. 2017/2018.õa õppe – ja kasvatustegevuse tulemuste analüüs. Laste arengu tulemuste analüüs: kõne ja liikumine. Lasteaia ettevalmistamine 2018/2019.õa. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine suve ajal. Jooksvad küsimused.

Loe rohkem

lasteaia hoolekogu istung

04.06.2018. a toimub lasteaia hoolekogu istung. Toimumise aeg: 17.00-18.00 Toimumise koht: lasteaia muusikasaal Päevakord: 2017/2018. õa lasteaia tegevuse kokkuvõtted. Ettepanekud lasteaia tegevuse kavandamiseks 2018/2019. õa. Lasteaia rühmade komplekteerimine 2018/2019. õa. Liitrühma moodustamine. Laste arvu suurendamine liitrühmas. Dokumendi „ Narva Lasteaia Põngerjas keskkonna turvalisuse kindlustamise tegevuskava 2018.a  aastaks“ kooskõlastamine.                                                                                            

Loe rohkem

Partnerid