Toimumise koht: lasteaia territooriumil, administratiivhoone juures.

Toimumise aeg: 17.00

 

Päevakord:

  1. Narva Lasteaia Põngerjas hoolekogu esimehe, hoolekogu esimehe asetäitja ja protokollija valimine.
  2. Narva Lasteaia Põngerjas hoolekogu 2021/2022.õa tööplaani koostamine ja kooskõlastamine.
  3. Narva Lasteaia Põngerjas komplekteerimine 2021/2022.õa.
  4. Narva Lasteaia Põngerjas prioriteetsed arengusuunad 2021/2022.õa.
  5. Laste arvu suurendamine aiarühmas Vaarikas (4-6 a) kuni 24 last alates 08.11.2021. a.