04.02.2019. a toimub hoolekogu istung

Toimumise aeg: 17.00-18.00

Toimumise koht: muusikasaal

 Päevakava:

  1. Narva Lasteaia Põngerjas 2018. a arengukava täitmise analüüs .
  2. 2018. aasta Narva Lasteaia Põngerjas rahuloluküsitluste tagasiside.
  3.  Narva Lasteaia Põngerjas  lapse toidukulu päevamaksumuse otsustamine.

Jekaterina Golubtsova

Narva Lasteaia Põngerjas direktori kt