10.02.2020. a toimub lasteaia hoolekogu istung

Toimumise aeg: 17.00 -18.00

Toimumise koht: lasteaia muusikasaal

Päevakord:

  1. Narva Lasteaia Põngerjas 2019. a arengukava täitmise analüüs .
  2. Narva Lasteaia Põngerjas  komplekteerimine seisuga 10.01.2020.a
  3. Narva Lasteaia Põngerjas 2020.a  eelarve läbiarutamine.
  4. Narva Lasteaia Põngerjas kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine.
  5. Narva Lasteaia Põngerjas pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise  korra kinnitamine.