28.08.2019. a toimub lasteaia hoolekogu istung (elektrooniliselt).

Päevakord:   

1.Laste arvu suurendamine aiarühmas Mesilased alates 01.09.2019. a.

Jekaterina Golubtsova

Narva Lasteaia Põngerjas

direktori kt