28.10.2019. a toimub lasteaia hoolekogu istung

Toimumise aeg: 17.00-18.00

Toimumise koht:lasteaia muusikasaal

Päevakord:

  1. Narva Lasteaia Põngerjas hoolekogu esimehe, hoolekogu esimehe asetäitja ja protokollija valimine.
  2. Narva Lasteaia Põngerjas hoolekogu 2019/2020.õa tööplaani koostamine ja kooskõlastamine.
  3. Narva Lasteaia Põngerjas komplekteerimine 2019/2020.õa.
  4. Narva Lasteaia Põngerjas prioriteetsed arengusuunad 2019/2020.õa.