22.12.2020. a pednõukogu istung

Päevakord:

  1. 31.08.2020.a pedagoogilise nõukogu otsuste täitmine.
  2. Narva Lasteaia Põngerjas uuendatud õppekava eelnõu läbiarutamine.
  3. Narva Lasteaia Põngerjas Arengukava 2021-2026 eelnõu läbiarutamine.
  4. Narva Lasteaia Põngerjas tunnustussüsteemi läbiarutamine.


Pedagoogilise nõukogu otsused
:

  1. Kiita heaks Narva Lasteaia Põngerjas õppekava uues redakstsioonis.
  2. Kiita heaks Narva Lasteaia Põngerjas Arengukava 2021-2026. aastateks.
  3. Kiita heaks Narva Lasteaia Põngerjas tunnustussüsteem.