Tänavu aastal pälvis meie lasteaed, ainsa õppeasutusena Ida-Virumaal
ja üks kahest lasteaiast Eestis, Euroopa Komisjoni „eTwinningu Kool 2021-2022“ preemia.

Selle tiitli saavad ainult need haridusasutused, kellel on rahvusvahelise koostöö valdkonnas infotehnoloogia abil muljetavaldavad üle – Euroopalised tulemusi ja vastavad laste hariduse kvaliteedi Euroopa haridusstandarditele.

Mida annavad projektid meie lasteaiale? Projektid on suurepärane tugi nii koostöö, suhtlemise ja kogemuste vahetamise kui ka erinevate arvutiprogrammide arendamise vallas ning nende  edukaks kasutamiseks õppetöös.
Projektides osalemisega parandavad meie õpetajad oma inglise keele oskust. Kõik meie õpetajad käesoleval aastal tegid oma partneritega koostööd ainult Interneti ruumis: foorumid, vestlused, videokonverentsid. See näitab meie õpetajate valmisolekut ja võimet
töötada uutes tingimustes. Aga tiitel „eTwinningu Kool 2021-2022“ näitab,
et meie lasteaed on avatud hariv ja uuenduslik keskkond, kus
eelkooliealised lapsed aktiivselt arenevad ja teadmisi omandavad.

Õnnitleme õpetajaid, lapsi ja nende vanemaid kõrge Euroopa reitinguga!