Elagu, vastlapäev!

 

Vastlapäevastsenaariumolikoostatud juba veebruarisjaläbiviimisekuupäevaksplaneeriti 28. veebruari. KuidIlmataaditõttupidimeomaplaanemuutmajaüritustoimushoopiskimärtsis. Ja äkkisekkusüksrühma „Seeneke“ isadest. Ta tellislastelepirukadjaleppiskokkuÄkkekülaspordikompleksijuhatusega, et me saakskasutadasuuski.

Pärastsedapöördus ta lasteaiajuhtkonnapooletoetusesaamiseks, mille ta kasai. Jameierõõmukssoosissedaüritustkailm. Päevolikergeltkarge, päikselinejatuulevaikne. Juba eelnevaltolimeilvalmisseatudkepikõnnikepid, termosedkuumateega, salvrätikudjamuidugisuurkõlarkoosarvutiga, kuhuolisalvestatudkaasaegnemuusikavastlapäevatemaatikaga. Suusatamisestpidimeküllilmajääma, kuidkõnnikepidkulusidmarjaksära. Senikuniseatipaikamuusikatehnika, asusid lapsed jalgsimatkale. Marsruuteiolnud just eritilihtneja lapsed pididpisutpingutama, et see ületada. Nadsuutsidseda ja tulidvõitjateks. Naastestagasimuusikaplatsile, särasidlastelsilmadjapunetasidkülmast paled. Kõikasusidringmängemängima. Niialgaskimuusikalis-mängulinepidulikosa. Lapsed mängisidjatantsisidaktiivselt. Kooris vastatiküsimustelejaseejärelsöödisuureisugapirukaid ja joodipealekuuma teed. Piduõnnestussuurepäraselt! Imelinejalutuskäik, maitsevkülakostjalõbustused. Ja oi, kuipaljufotosid! Tänamerühma „Seeneke“ isa, remonditöölist, õppealajuhatajat ja rühmaõpetajaidvastlapäevakorraldamiseeest!

 

MariaAkakjeva

muusikaõpetaja