Projektis osaleb 5 haridusasutust (koolieelne haridus) Kreekast, Eestist, Hispaaniast, Leedust ja Türgist.

Selle projektiga soovime XXI sajandi laste vilumusi tõsta. Ja selles õppehariduslikus protsessis läbi STEM ürituste ja kasutades roboteid saavad lapsed rohkem teada tehnoloogiatest, arendada oma loomingut ja keelelisi vilumusi. Kogu projekti vältel kasutame programmeeritavat robottehnikat ja instrumente Web 2.0 и 3.0.