Lugupeetud vanemad!

Liituge lasteaia projekti läbiviimisega

“Kõik ametid on vajalikud, kõik ametid on tähtsad!“

Projektis osalemiseks tuleb teatada oma rühma õpetajale oma soovist, ametist, mida te tahate lastele tutvustada, kuupäev ja kellaaeg, kohtumise läbiviimiseks. Info kooskõlastatakse juhtkonnaga, vanemate ja ettevalmistusrühma õpetajatega, kus hakkavad toimuma kohtumised.

Soovime ühisprojektile edukat starti!

 1. aasta detsembrist algab meie lasteaias projekt lastele „Kõik ametid on vajalikud, kõik ametid on tähtsad!“

Projektis osalejad:lasteaia vanem ja ettevalmistusrühm

Projekti partnerid: kõigi rühmade ja asutuste vanemad

Projekti eesmärgid:

Lastele:

 • Kasvatada töösoovi, olla kasulik
 • Arendada laste huvi täiskasvanute maailma ja töö vastu
 • Avardada laste ettekujutust ja teadmisi erinevate ametite töö vastu, näidata töö tulemust, selle ühiskondlikku tähtsust
 • Aidata kaasa ametite rollimängudele, kujutavale kunstile ja teistes tegevustes

Lasteaiale:

 • Koguda, süstematiseerida ja üldistada antud teema teoreetilist, metoodilist ja praktilist materjali.
 • Heatahtlike suhete kujundamine pedagoogide, spetsialistide ja vanemate vahel projekti tegevuse ja realiseerimise käigus

Vanematele:

 • Kaasamine laste töökasvatusse kasutades nõustamist, kohtumisi, stende, presentatsioone
 • Vanemate loomingulise aktiivsuse stimuleerimine läbi ürituses ja näituses osalemise
 • Partnerlussuhte loomine lastevanemate ja pedagoogide vahel laste kasvatamise ja õpetamise küsimustes

Töö vormid:

 • Kohtumised
 • Ekskursioonid
 • Mängutegevus: lauamängud, rolli ja süžeemängud, didaktilised mängud, lavastusmängud
 • Ilukirjanduse lugemine, kommunikatsioon
 • Produktiivsed tegevused: joonistamine, aplikatsioon, voolimine, käsitöö
 • Laste iseseisev tegevus, rolli ja süžeemängude korraldamine tugunedes olemasolevatele teadmistele ametitest

Projektitegevuse tulemus:

 • Fotonäitus