15.06.2018. a toimub lasteaia hoolekogu istung (elektrooniliselt).

Päevakord:
1.  Laste arvu suurendamine aiarühmas Liblikas alates 01.09.2018. a.