04.06.2018. a toimub lasteaia hoolekogu istung.

Toimumise aeg: 17.00-18.00

Toimumise koht: lasteaia muusikasaal

Päevakord:

  1. 2017/2018. õa lasteaia tegevuse kokkuvõtted.
  2. Ettepanekud lasteaia tegevuse kavandamiseks 2018/2019. õa.
  3. Lasteaia rühmade komplekteerimine 2018/2019. õa. Liitrühma moodustamine. Laste arvu suurendamine liitrühmas.
  4. Dokumendi „ Narva Lasteaia Põngerjas keskkonna turvalisuse kindlustamise tegevuskava 2018.a  aastaks“ kooskõlastamine.