Lasteaia juhtkond ja kollektiiv õnnitleb rühma Kiil õpetajat JEVGENIA MINOVA’t  võidu puhul linnakonkursil “Aasta õpetaja 2019” nominatsioonis “Parim infotehnoloogia õpetaja”!

 

 

 Jevgenia Minova – õpetaja, kes realiseerib edukalt keelekümblusprogrammi, kasutades aktiivselt IKT vahendeid ja olles samal ajal loominguline õpetaja. Ta levitab oma töökogemust keelekümblusprogrammi raames rahvusvahelistes ja vabariiklikes projektides. Tutvustab Eesti traditsioone ja tavasid, eriti läbi laulude ja tantsude. Oma tegevust lastega koostab Jevgenia riikliku õppekava arvestades. Parimate tulemuste saavutamiseks kasutab oma töös lastega erinevaid meetodeid ja vahendeid (õuesõpe, robootika, lasteaia ja rühma üritused). Jevgenia osaleb robootika suuna arengus, lasteaia õppekava uuendamise raames.

Jevgenia on kindel, et iga laps on juba sünnist alates andekas ja loob igaühe jaoks edukuse tunde. Tänu mitmekülgsele õpetaja Jevgenia Minova tegevusele, saavad meie lasteaia lapsed igakülgselt areneda, täiendavad oma teadmisi ja oskusi erinevates tegevusvaldkondades, eriti, mis puudutab infotehnoloogiate kasutamist –  ta õpetab lapsi töötama IKT vahendite ja robotehnikaga(arvuti, tahvelarvuti, interaktiivne tahvel, BeeBot, BlueBot, Ozabot, LegoWeDo, Matatalab, Kubo, Dash ja Dot, Edison).

  1. aasta oktoobris oli ta pilootprojekti autoriks Codeweek õppetoa juurutamises, mille raames korraldas ja viis läbi õpitubasid algul robootika alal meie lasteaias, seejärel lasteaedade Sipsik, Muinasjutt, Karikakar lastega.
  2. aasta novembris korraldas ta lasteaedade Cipollino ja Sipsik lastele rida õpitubasid, milles teda abistasid rühma Kiil õpilased.

Tegeledes lastega, täiendab Jevgenia ennast pidevalt, osaleb Hitsa ja Proge Tiigri programmide seminarides, õpitubades, mida korraldatakse meie linnas, samuti Tallinna, Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe lasteaedades vahetamaks robotehnika ideesid – “Õpi ise ja õpeta teisi”. Koos oma rühma lastega on Jevgenia juba osalenud lühikeste multifilmide loomises, kui meie lasteaias käis Nukufilmilastestuudio läbi viimas lastele mõeldut animatsiooni kursust. Narva linna lasteaedade metoodilise ühingu raames viib Jevgenija läbi praktikume “Mängud robotitega”, kus jagab oma kogemusi ja teadmisi. Ta korraldab ja viib läbi mängulisi võitlusi mesilasrobotite vahel “Sõbrapäeva trips-traps-trull” ja “Sõbraga koos” lasteaedade Sipsik, Põngerjas ja Cipollino, osaleb koos oma rühma lastega linna võistlustel “Robotmesilaste võitlused” ja vabariiklukul robotehnika olümpiaadil, mida korraldab Insplay.

  1. aasta mais korraldas ta ja viis edukalt läbikoostöös lasteaia Põngerjas kolleegidega linnaürituse – seiklusmäng robotitega – quest “Palun tutvuge, minu sõber – Robot!”, mis ühendas veel 4 Narva lasteaeda: Sipsik, Сipollino, Käoke, Tareke.

Jevgenia Minova on pedagoog, kes oma aktiivse tegevuse, koostööoskuse ja loominguga toetab mitte ainult asutust, kus töötab, vaid ka annab oma panuse kogu linna eelkooli hariduse arengusse. Ta on ära teeninud tunnustuse, kui edukas ja aktiivne IKT ja eTwinning elektroonse keskkonna kasutaja, vabariiklike ja rahvusvaheliste projektide ja konkursite osaleja, mille raames jagab oma kogemusi laste õpetamisest kasutades IKT vahendeid.