Anna kaasaegne õpetaja, hästi valdab alaealiste õpetamise metoodikat ja kasutab oma töös. Ta on huvitatud ka uutest metoodikakirjandustest, kasutab aktiivselt kaasaegseid pedagoogiliseid tehnoloogiaid oma pedagoogilises praktikas, loob rühmas rikast arendavat keskkonda, mis vastab iga lapse  individuaalsetele vajadustele. Anna Tšistodelova on edukas keelekümblusmetoodika arendaja ja rakendaja, aktiivne IKT kasutaja ja loov õpetaja. Rahvusvaheliste projektide raames levitab ta aktiivselt oma kogemust nii keelekümblusmetoodika osas kui ka robootika valdkonnas. Oma töös lähtub Anna riiklikust õppekavast. Paremate tulemuste saavutamiseks kasutab oma tegevuses lastega erinevaid meetodeid ja vahendid (õues õppimine; robootika; lasteaia ja rühmaürituste korraldamine). Lasteaia õppeprogrammi uuendamise raames osales Anna aktiivselt robootika suuna arendamisel.

Tänu õpetaja Anna Tšistodelova mitmekülgsele tegevusele saavad meie lasteaia lapsed mitmekülgselt arenemist, täiendavad oma teadmisi ja oskusi erinevates tegevusvaldkondades, eriti IKT vahenditega kasutades – tema õpetab lapsi tegelda IKT ning robootika vahenditega (arvuti, tahvelarvuti, interaktiivne tahvel, BeeBot, BlueBot, Ozabot, Lego WeDo ning Matatalab, Kubo, Dash ja Dot, Edison jne.)

Lastega tegeledes täiendab Anna Tšistodelova pidevalt koolituse meetodeid ja tehnikaid, osaleb seminaridel Hitsa ja Proge Tiigri programmi järgi; meie linnas korraldatud töötubades, samuti Tallinna, Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe lasteaedades robootika ideekorje jagamiseks – “Õpime ise ja õpetame teisi”.

Narva linna lasteaedade õpetajate IKT metoodilise ühenduse raames viis Anna Tšistodelova läbi praktilised seminarid “Mängud robotitega”, kus jagab ta oma teadmisi ja kogemusi: SMART tahvli kasutamise võimalus lasteaia õppetegevuses; tutvumine Lego WeDo 2.0; mängud Ozobotiga; programmeerimine e-keskkonnas Scratch; elektrooniliste raamatute loomine.

Erasmus+ toetusel toimuva rahvusvahelise projekti “Lets plug” raames, mille osalejate kohtumine toimus Poolas 5.-9. juunis 2019, viis Anna Tšistodelova läbi mitmeid robootika töötubasid, tutvustades oma kolleegidele Mbotti, Blokust, Ohbotit, Codey Rockyt, Scottie Go.

Anna koos lasteaia Põngerjas õpetajatega ja lastega võtab osa Roboolümpia riigi võistluses, samuti osaled väikeste multifilmide loomisel, kui Nukufilmi Lastestuudio esindajad korraldasid lasteaias lastele animatsioonikursuse.

Koostöös lasteaia Põngerjas kolleegidega korraldas Anna ja viis edukalt läbi linnaürituse – seiklusmäng robotitega – kevadine quest “Palun  tutvuge, minu sõber – Robot!”, mis ühendas veel neli Narva lasteaeda: Sipsik, Сipollino, Käoke, Tareke.

 

Anna Tšistodelova on pedagoog, kes oma aktiivse professionaalse tegevuse, koostööoskuse ja loovusega toetab mitte ainult asutust, kus töötab, vaid annab oma panuse ka linna eelkooliasutuste süsteemi arendamisele.

 

Soovime Annale aktiivset ja edukat tööd erialasel teel!