Liituge meiega!

Alates 2019. aasta 28. novembrist kuni 02.detsembrini võttis Narva lasteaed Põngerjas projekti Erasmus+ „Let’s plug!“ raames 11 väliskülalist viiest riigist: Portugal, Hispaania, Inglismaa, Iirimaa, Poola.

Projekti eesmärk: kogemuste vahetus ja robotehnika õpisuuna arendamine, töö võtted ja meetmed töötamaks koolieelikute ja koolilastega.

Sooja kohtumise jooksul said projektis osalejad näidata ja näha õppeprogrammis ette nähtud robotehnika tunnitegevusi kõigis rühmades, alates sõimerühmast Varblased. Selle rühma lapsed sooritasid üheskoos arvutivaba programmeerimist. Rühma põrandat katsid eredavärvilised suunaviidad, märkides tegevusi erisuundades. See oli tõeline seiklus! Rühma Mesilased lapsed toimetasid kaartidel märgitud ülesannete kallal. Lapsed eksisid, kuid väga harva. Külas rühmalastel Vaarikas koostasid lapsed video kasutades programmi Scratch. Aga rühma Kiil lapsed näitasid ise külalistele õpituba, kuidas programmeerida tahvelarvutil Scratch Junior visuaalses keskkonnas.

Lapsed koos oma õpetajaga rühmast Pihlakas ehistasid tuuleveski, kasutades selleks Lego WeDo seadmeid ja tahvelarvuteid.

Muusikasaalis esitas õpetaja ja moosekant Karlos Kazanova Portugalist koos lastega rühmast Kiil hämmastava „puuvilja“ kontserdi. Kasutades MakeyMakey seadet esitasid lapsed puuviljadel eesti jõulumuusikat.

Terve õppepäeva kestel saatis külalisi ja lapsi truu sõber Robot.

Lõpuürituseks oli osalemine rahvusvahelisel festivalil Robotex 2019, mis toimus Tallinna Saku Suurhallis. Meie partnerid – programmeerimise ja robootika välisõpetajad aga ka meie lasteaia õpetajad Irina Vassiljeva, Svetlana Astahhova, Jevgenia Minova ja Ksenija Jatskova viisid läbi 6 õpituba kõigile robootikahuvilistele. Kogu meie projektis osalejad jagasid heameelega kogemusi, kuidas integreerida robootika koolide õppeprotsessi töötades kahel päeval „Let’s plug“ Saku Suurhallis. Üritus tutvustas uusi tehnoloogijaid robotehnika valdkonnas.

Niisiis, Lets plug! Liituge meiega!

 

Jekaterina Golubtsova

Narva lasteaia Põngerjas

direktori kt