Muusikatunnid emadele on muutumas heaks emadepäeva traditsiooniks. Alati pole võimalust korraldada Lahtiste uste päeva lasteaias aga selline tund annab emadele võimaluse tunda ja mõista, kuidas toimub nende armastatud lapse õpetamine. See annab võimaluse näha ja kogeda neid õppemomente, mis on tavalisel päeval ema silmade eest varjatud. Sellised tunnid toimuvad lühendatud plaani järgi. Näidatakse, milliseid ülesannete elemente kasutatakse töös ja igal korral on need erinevad. Nendeks võib olla hääle lahti laulmine, laulude õppimine, muusikakatkendi kuulamine ja muusika iseloomu ja meeleolu arutamine. Selleks võib olla ka rütmiline ülesanne, ebatraditsiooniliste muusikainstrumentide kasutamine orkestris, tantsuelement või mõni lihtne tants, muusikaline mäng. Muutmatuks jääb muusikaline tervitus tunnis, millest algabki nii laste kui ka emade õpetamine. Igas vanuses on oma tervitus.

Samasuguseid üritusi viisime läbi ka sel aastal ja oleme väga tänulikud emadele, kes tulid sõbralikult üheskoos mängima, tantsima ja tundma end mõneks ajaks lastena. Kui meie kasvandikud oleksid nii sõnakuulelikud, tähelepanelikud ja leidlikud, saaksime lavastada vägevaid etendusi! Kuid lapsed jäävad igas olukorras lasteks – veidi jonnakad, tähelepanematud, vallatud, riiakad.

Emasid polnud vaja eriti paludagi, nad tulid ise kenasti saali keskele kokku. Osavõtjateks olid ka vanaemad. Kõik ülesanded täideti esimese korraga suure huvi ja entusiasmiga, kedagi polnud vaja keelitada. Ei häbenetud tegema igasuguseid loomahäälitsusi: kireda, kaagutada nagu kanad või haned. Kõik tantsisid aktiivselt ja tegid seda, mida neilt oodati, seejärel sisenesid oma õnnitlustega saali lapsed. Emadele lauldi nii eesti kui ka vene keeles, tantsiti ja loeti luuletusi. seejärel näitasid emad oskust, kuidas lõbusalt ja sõbralikult mängida. Sellised tunnid lõppesid ühistantsuga „Tantsi nii nagu mina“. Vanemates rühmades tantsiti hoogsalt, kiirelt ja kergelt „Puunukku“ ja „Ku-tši-tši“. Emad ja lapsed kinkisid üksteistele rõõmu ja õnne olla üheskoos!


Tänan kõiki suurepäraseid aktiivseid osalejaid toreda meeleolu, naeratuste ja lapsearmastuse eest.

 

Muusikaõpetaja Maria Akakjeva