06.02.2020 a. toimub pedagoogilise nõukogu istung.

Päevakava:

  1.  Pedagoogilise nõukogu protokollija valimine.

  2.  25.09.2019. a pedagoogilise nõukogu otsuste täitmine.

  3.  Narva Lasteaia Põngerjas 2019. a arengukava täitmise analüüs.

  4.  Laste arengu 2019/2020. õa esimese poolaasta analüüsi tulemused.
    Ettekandjad: õppealajuhataja, logopeed. liikumisõpetaja ja muusikaõpetaja.

  5.  Narva Lasteaia Põngerjas uuendatud kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine.