31.01.2019. a toimub pedagoogilise nõukogu istung

Toimumise aeg: 13.00-14.00

Toimumise koht: muusikasaal

 Päevakava:

  1. 08.10.2018. a pednõukogu otsuste täitmine.
  2. Narva Lasteaia Põngerjas 2018. a arengukava täitmise analüüs .
  3. 2018. aasta Narva Lasteaia  Põngerjas rahuloluküsitluste tagasiside.
  4. Laste arengu 2018/2019. õa esimese poolaasta analüüsi tulemused.
  5. Tekkivad küsimused.

Pedagoogilise nõukogu esimees
Jekaterina Golubtsova