Pedagoogilise nõukogu istung toimub 28.08.2019.a

Toimumise aeg:13.00-14.30

Toimumise koht: lasteaia spordisaal

Päevakava:

I. 28.05.2019. a pedagoogilise nõukogu otsuste täitmine.

II. Lasteaia 2018/2019. õa sisehindamise tulemuste läbiarutamine.

III. Lasteaia 2019/2020. õa tegevuskava läbiarutamine.

IV. Lasteaia konkursite “Aasta Õpetaja 2019” ja “Aasta uhkus 2019” võitjate tunnistamine.

V. Tekkivad küsimused.