25.09.2019. a toimub pedagoogilise nõukogu istung.

Toimumisekoht: muusikasaal

Toimumise aeg: 13.00-14.00

Päevakava:

I.       28.08.2019. a pedagoogilise nõukogu otsuste täitmine.
II.     Lasteaia ettevalmistamise  2019/2020.õa tulemused.
III.   Laste kõne arengu analüüs seisuga 16.09. 2019.a.
IV.   Tekkivad küsimused.