28.01.2021. a toimub pedagoogilise nõukogu istung.

Istung toimub elektroonselt.

Päevakord:

  1. 22.12.2020. a pedagoogilise nõukogu otsuste täitmine.
  2. Narva Lasteaia Põngerjas 2020. a arengukava täitmise aruanne.
  3. 2020/2021.õa esimese poolaasta laste arengu hindamine.

 

Pedagoogilise nõukogu otsused

  1. Võetud teadmiseks 12.2020. a pedagoogilise nõukogu otsuste täitmisest.
  2. Kiita heaks Narva Lasteaia Põngerjas 2020. a Arengukava täitmise aruande eelnõu.
  3. Kiita heaks 2020/2021. õa esimese poolaasta laste arengu hindamise analüüs.