05.06.2018. a toimub lasteaia pednõukogu istung.

Toimumise aeg: 13.00-14.00

Toimumise koht: muusikasaal

Päevakord:

  1. 31.01.2018. a pednõukogu otsuste täitmine.
  2. 2017/2018.õa õppe – ja kasvatustegevuse tulemuste analüüs.
  3. Laste arengu tulemuste analüüs: kõne ja liikumine.
  4. Lasteaia ettevalmistamine 2018/2019.õa.
  5. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine suve ajal.
  6. Jooksvad küsimused.