01.02.2022. a toimub pedagoogilise nõukogu istung

Istung toimub elektroonselt.

 

Päevakord:

  1. Narva Lasteaia Põngerjas 2020/2021.õa Arengukava täitmise aruande kooskõlastamine.