23.12. 2019. a ja 31.12.209.a lasteaia tööaeg on  06.30-15.30.