Проектная деятельность

Спортивное мероприятие в рамках проекта

«Liigu loovalt, armas Narva!»

 1. Цель — Развитие детского увлечения физическими упражнениями через
  творческую деятельность на свежем воздухе.
 2. Задачи:
  · Познакомить детей с основными достопримечательностями города.
  · Привлечь детей к активному образу жизни: флеш моб, поход, йога, кросс,
  эстафеты, гимнастика, зарядка, танец, подвижные игры…..

Дети с детского сада Põngerjas приглашает всех жителей Эстонии заняться спортом и обязательно посетить достопримечательности Нарвы!

Учебное видео в рамках проекта  Liigu loovalt, armas Narva! Спортивный танец с колечками и платочками на смотровой площадке «Пятикроновый вид».

https://youtu.be/Zu039GMeABI?feature=shared

  Teine ühiskoolitus rahvusvahelise projekti “FIRST STEPS” raames

22. veebruaril Narva Lasteaia Põngerjas meeskond jägas kogemusi seoses projekti ERASMUS + Parimate praktikate vahetus “FIRST STEPS” osalemisega.

Koolitusel „Õppimine läbi tunnetuse, mängu ja uurimistegevuse? Laste kohanemine eelkoolikeskkonnaga. Itaalia kogemus“  osalesid meie lasteaia töötajad ja lasteaia  Põngerjas head  partnerid: Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õpetajad ja Narva Lasteaia Potsataja õpetajad ja juhtkond.

Projekti koordinaator, täiskasvanute koolitaja Svetlana Šeršun ja õpetaja Maarika Johannes rääkisid oma kogemustest, mida nad nägid külastades Itaalia lasteaedu ning tutvustasid kolleegidele kuidas on seal välja töötatud väike laste kohanemis süsteem vanemate kaasabil. Koolituse lõpus toimus arutelu, mille käigus jõudsime järeldusele, et Itaalia lasteaedade kohanemis süsteemis leidub nii mõndagi, mida võime ja saame rakendada oma töös.

 

Совместное обучение в рамках осуществления международного проекта «FIRST STEPS»

27 сентября в рамках осуществления международного проекта «FIRST STEPS» коллективы детских садов Эстонии: Narva Lasteaed Põngerjas, Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike, Tallinna Arbu Lasteaed, Tallinna Suur-Pae Lasteaed обсуждали и делились опытом работы по адаптации детей, которые поступают в наши детские сады.

Лектор Екатерина Кудрявцева, научный руководителем международных сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере поликультурного образования», провела онлайн встречу на тему: «Дети — билингвы- особенности развития и восприятиям мира. Как с ними работать в раннем возрасте при адаптации в детском саду».  

Участники обучения познакомились с методами и приёмами, которые рекомендуются использовать в учебно-воспитательной работе. Это рунические прописи, мультимедиа кейсы и профиль дошкольника-билингва, организация тематических дней дома и в детском саду, разговорные клубочки и клубки для детей и родителей, ведение календаря-портфолио дошкольника.

 

                             
Me oleme loodussõbralikud!

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu otsustas 15.06.2021 toetada meie lasteaia projekti «Narva Lasteaia Põngerjas laste õppekäigud 2021/2022 õppeaastal» taotlust 1 500.00 euroga.

Selle projekti raammes meie lapsed koos õpetajatega osalesid õppekeskuste erinevates õppe aktiivprogrammides.

Detsembris 2021. a toimus Narva MTÜ “Gagarin” meistrituba “Klaasi korduv töötlemine”.

Korraldatud tegevuse käigus arutasid lapsed koostöös juhendajatega läbi klaasi utiliseerimise ja selle taaskasutuse teemad. See on väga oluline suund jäätmekäitluses ja kogu inimeste elutegevuses. Klaasi taaskasutus ja ümbertöötlemine on vajalik meid ümbritseva looduse, taastumatute loodusvarade ja keemiliste elementide kaitsel. Tegevuse käigus saadud lapsed teadmisi klaasi keemilise koostise ja klaasi tootmistehnoloogia, klaasi hügieeniliste ja tehniliste omaduste kohta. Õppetegevuse ajalugu puudutavas osas saadud lapsed teadmisi klaasitootmise algusaegadest ning klaasi tehnoloogia arenguviisidest toiduainete säilitamisel ja pakendamisel. Räägiti Eestimaal asuvatest tootmisettevõtetest ning töökodadest, mis on tegelenud ning tegelevad jätkuvalt klaastaara valmistamise ja ümbertöötlemisega. Demonstreeritati Eesti tootjate poolt toodetud klaastaara näidiseid. Meistriklassi läbiviimise jooksul hea meelega valmistasid lapsed vitraažklaasi jääkidest klassikalises klaasmosaiigitehnikas magneti.

 1. maikuus toimus Sillamäe MTÜ Rakendusökoloogia Keskuse mereökoloogia õuesõppe programm meie lastele. Programmi tegevused toimusid rannikul. Programmi eesmärgiks on rannikuala loomastiku ja taimestikuga tutvumine ning mereranna leidude otsimine ja määramine. Programm võimaldab erinevaid aktiivmeetodeid kasutades tundma õppida Läänemeri ajalugu. Ranniku keskkonna vaatlused aitavad mõista looduse ja inimtegevuse seoseid. Aga rannakivid jutustasid Maa ajaloost. Õppetegevuses kasutati erinevaid meetodeid: vaatlus, mäng, praktiline tegevus rühmades.

Narva MTÜ Uus Sild “Loodus meie hoovis” õppeprogrammi raames ja aktiivõppemeetodite abil tutvustati lastele ümbritsevaid puid. Lastel oli hea võimalus uurida loodust ja taimi, mis seal kasvavad ja istutada 14 dekoratiivset puud. Edaspidi programmi osalejad jätkavad istiku kasvu jälgimisega ning hoolitsevad selle eest lasteaia territooriumil.

Suured tänud meie partneritele, kes projekti «Narva Lasteaia Põngerjas laste õppekäigud 2021/2022 õppeaastal» läbiviimise käigus  meie tegevust mitmekülgselt toetasid!

 


“FIRST STEPS” – First Steps Project
(2020-1-HU01-KA201-078756)

Начиная с декабря 2020 года коллектив Нарвского детского сада «Põngerjas» является партнером в международном проекте “FIRST STEPS — Adaptation of children to preschool environment” („Первые шаги – адаптация детей к дошкольной среде“).

Наряду с Нарвским детским садом, в проекте принимают участие такие организации как:

Некоммерческая организация Galileo Progetti которая одновременно является координатором проекта, частный детский сад «Уголок IQ Монтессори» из Боснии и Герцеговины, ARCA Cooperativa Sociale из Италии, CEIP Martínez Valls – из Испании и Объединенные ясли Йожефвароша (JEB) – из Венгрии.

В ходе проекта группы педагогов и специалистов из учреждений-участников знакомятся с опытом адаптации детей к дошкольной среде на примере работы своих партнеров, с учетом особенностей их организации.

С 26 марта по 1 апреля этого года в рамках проекта «Первые шаги – адаптация детей к дошкольной среде» состоялась учебная поездка в Будапешт. В ходе обучения педагоги посетили ряд учреждений организации «Объединенные ясли Йожефвароша», где знакомились с методикой адаптации детей к дошкольной среде, участвовали в обучающих семинарах, а также делились опытом по адаптации детей в группах с частичным языковым погружением Нарвского детского сада «Põngerjas».  

По результатам поездки педагоги провели обучающий семинар для коллег по детскому саду, в ходе которого поделились знаниями и впечатлениями, полученными в результате знакомства с работой партнеров по проекту.

Результатом проекта «Первые шаги – адаптация детей к дошкольной среде» будет написание участниками проекта электронной книги,  в которую войдут описание лучших методик по адаптации детей к дошкольной среде в группах частичного языкового погружения, в группах детьми с особыми потребностями, при поступлении детей в ясли, при переходе из ясельных групп в садовые и многие другие полезные материалы, которые учреждения-участники проекта смогут использовать не только в своей работе, но и делиться ими с коллегами из других учреждений образования в своей стране и во всем мире.

Проект полностью финансируется за счет средств фонда ERASMUS+.

А сейчас готовимся к предстоящим визитам для обмена педагогическим опытом в Боснии и Герцеговине и Италии. Проводим виртуальные встречи с коллегами, работаем над созданием электронной книги. Завершающая встреча и подведение итогов пройдёт в Будапеште уже в 2023 году.

В гостях у партнёров в Будапеште.

Участники проектной поездки Анжела Яаяави, Виктория Лутус и Юлия Андреева.

                          “ICT and robotics in preschool education: A more attractive way for learning”

С 17 по 21 января в рамках проведения международного проекта Erasmus + „ICT and robotics in pre school education: A more attractive way for learning!“  детский сад Põngerjas принимал партнёров из Греции, Испании и Латвии. Соблюдаю рекомендации Департамента здоровья, гости не смогли работать в помещениях детского сада и все встречи проходили на нейтральной территории. В помещениях центра VitaTiim была организована праздничная встреча в эстонском национальном стиле. А затем в видеоформате дети нашего сада приветствовали гостей, используя роботов и средства дигитехнологий. Учителя детского сада Евгения Минова, Ирина Васильева и Юлия Андреева с радостью делились опытом в данной области, проведя мастер-классы с использованием роботов Blue -Bot, Matatalab, mTiny robot. А партнёры с увлечением превратились в восторженных детей.

Дружелюбно открыла свои двери Нарвская центральная библиотека, где гости провели встречу с представителем отдела Культуры Ларисой Дегель, которая познакомила международную делегацию с системой образования в Эстонии и применением современных дигитехнологий в учебном процессе. Затем проектная группа на практике смогла попробовать свои силы в освоении сложной техники 3D принтеров в инновативной лаборатории Makerlab здесь же, в американском центре библиотеки.

Интереснейшим объектом посещения стал центр науки AHHA в Тарту. Разнообразие новейших инфотехнологий привлекло огромный интерес наших партнёров. Ведь здесь можно не только познакомиться с обилием экспонатов, но и самим испытать их в действии.

А завершающий объект визита — экспозиции Нарвского замка, где дигитехнологии помогают познакомиться с историей и событиями нашей любимой Эстонии, надолго останется в памяти наших друзей.

Огромное спасибо всем коллегам и нашим партнёрам, которые готовились к встрече гостей проекта и выполняли необходимый действия перед встречей в виртуальной среде и принимали нашу команду! Большую благодарность выражаем завучу Вере Осис, которая каждый день обеспечивала сопровождение гостей, посещение мероприятий и хорошее настроение!

До новых встреч на завершающей встрече проекта в Литве!

 

 

 В гостях в центре VitaTiim.Увлекательный мастер-класс для наших гостей.

Команда проекта   “ICT and robotics in preschool education: A more attractive way for learning” в гостях в детском саду Põngerjas. Жаль, что встреча гостей возможна пока только на территории детского сада.

 

Нарвский детский сад Põngerjas участвует в новом международном проекте

по программе ERASMUS+ KA201 — Strategic Partnerships for school education – Good Practices Exchange “FIRST STEPS — Adaptation of children to preschool environment”

                  Нет описания фото.

Сроки проведения проекта: 15/12/2020 – 14/05/2023

В проекте также участвуют Galileo Progetti Nonprofit Kft Венгрия, Privatna predskolska ustanova «Montessori IQ kutak» Босния и Герцеговина, ARCA Cooperativa Sociale Италия, CEIP Martínez Valls Испания, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) Венгрия.

Общий бюджет проекта составляет 142495 евро.

Основная цель проекта: проанализировать и сравнить деятельность учреждений и всех специалистов по адаптации ребенка к новым условиям в детском саду, при первом приходе в ясельную группу, при переходе из ясельной группы в группу детского сада с трёх лет, а также при поступлении в школу. Услуги для детей раннего возраста имеют основополагающее значение для психосоциального, эмоционального, физического развития ребенка. Также имеют огромное значение для семей и родителей детей, в основном для матерей. Чтобы вернуться к работе с необходимым спокойствием, важно обеспечить качественное образование и услуги по уходу за ребёнком в дошкольном учреждении. В ходе реализации совместных действий участники проекта знакомятся с различными системами дошкольного образования в других европейских странах, расширяют профессиональные знания и навыки по первому периоду адаптации детей к новым условиям, расширяют опыт международного партнёрства.

Для реализации целей проекта используются различные виды деятельности: тренинги, дебаты, дискуссии, мониторинги, участие в публичных мероприятиях для распространения опыта, встречи стран-партнёров.

Участие Нарвского детского сада Põngerjas в международном проекте «Первые шаги»

Нарвский детский сад Põngerjas участвует в новом международном проекте

по программе ERASMUS+ KA201 — Strategic Partnerships for school education – Good Practices Exchange “FIRST STEPS — Adaptation of children to preschool environment”

Сроки проведения проекта: 15/12/2020 – 14/05/2023

В проекте также участвуют Galileo Progetti Nonprofit Kft Венгрия, Privatna predskolska ustanova «Montessori IQ kutak» Босния и Герцеговина, ARCA Cooperativa Sociale Италия, CEIP Martínez Valls Испания, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Венгрия.

Основная цель проекта: проанализировать и сравнить деятельность различных учреждений и специалистов по адаптации ребёнка к новым условиям в детском учреждении на разных этапах: при первом приходе в самую младшую группу, при переходе из младшей в старшие группы, а также при поступлении в школу. Услуги для детей раннего возраста имеют основополагающее значение для психосоциального, эмоционального и физического развития ребенка. Также имеют огромное значение для семей и родителей детей, в основном для матерей.  Ведь чтобы маме вернуться к работе с необходимым спокойствием, нам важно обеспечить качественное образование и услуги по уходу за ребёнком в дошкольном учреждении. В ходе реализации совместных действий участники проекта знакомятся с различными системами дошкольного образования в других европейских странах, расширяют профессиональные знания и навыки по первому периоду адаптации детей к новым условиям, расширяют опыт международного партнёрства. Для реализации целей проекта используются различные виды деятельности: тренинги, дебаты, дискуссии, мониторинги, участие в публичных мероприятиях для распространения опыта, встречи стран-партнёров.

Следуя договорённостям сторон, первый визит по проекту состоялся в Нарве с 25 по 29 октября, партнёры из Боснии и Герцеговины участвовали в запланированных мероприятиях через среду ZOOM.

Партнёры из Венгрии, Испании и Италии посетили наш город и детский сад.  Во время визита были учтены все действующие требования и рекомендации Департамента здоровья.

Состоялась видео-презентация о деятельности детского сада, дети в своём видеообращении приветствовали гостей на языках стран-участников проекта.  А также передали и сюрпризы, выполненные своими руками. Администрация детского представила разработки методик по адаптации детей к условиям детского сада в различном возрасте, а учителя поделились секретами педагогического мастерства.

В городской библиотеке состоялась презентация о системе образования в Эстонии и встреча с представителем городской управы.

Также гости познакомились с эстонскими национальными традициями, разучили эстонские национальные танцы в кругу друзей и танцевального коллектива Юн-Ост.

Незабываемые впечатления гости получили на экскурсии в Нарвском музее и Казематах бастиона Виктория.

Сюрпризом для наших новых друзей стал мастер-класс по работе со стеклом Eesti Bubble Mosaik. А на память они получили выполненные своими руками эти замечательные сувениры.

В завершении визита участники получили сертификаты и построили планы предстоящих действий и поездок.

А вся команда детского сада и проектная группа уже начали выполнять домашние задания проекта и готовиться к новым встречам. Очень надеемся, что встречи будут не только виртуальные и будет возможность в конце января 2022 года посетить страны наших партнёров.

Проектная группа детского сада Põngerjas

 


Партнеры