Toimumise koht: lasteaia muusikasaal

Toimumise aeg: 13.00 -14.00

Päevakava:

  1. 29.09.2023. a pedagoogilise nõukogu otsuse täitmine.
  2. Narva Lasteaia Põngerjas  2018-2021 sisehindamise aruande läbiarutamine ja kooskõlastamine.
  3. Laste arengu analüüs 1. poolaasta 2023/2024. a õa eest.
  4. Narva Lasteaia Põngerjas lapsevanematega arenguvestluste läbiviimise kord. Uuendatud dokumendi läbiarutamine ja kooskõlastamine.

Märkus: 26.01.2024. a pedagoogilise nõukogu istungi töökeeleks on eesti keel.