Projektid aktiivsus

                                                      Нет описания фото.      

Narva Lasteaed Põngerjas osaleb uues rahvusvahelises projektis

ERASMUS + KA201 programmi raames  Strateegiline partnerlus koolihariduse vallas. Parimate praktikate vahetus “ESIMESED SAMMUD – laste kohanemine koolieelse keskkonnaga”

Projekti toimumise aeg: 15.12.2020 – 14.05.2023

Projekti osalejad: Galileo Progetti Nonprofit Kft (Ungari), Privatna predskolska ustanova “Montessori IQ kutak ” (bosnia ja Hertsegoviina),  ARCA Cooperativa Sociale (Itaalia), CEIP Martínez Valls (Hispaania), Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  (Ungari).

Projekti kogueelarve on 142 495 €.

Projekti põhieesmärk: analüüsida ja võrrelda asutuste ja kõigi spetsialistide tegevust lapse uute tingimustega kohandamisel lasteaias, esmakordsel sõimerühma saabumisel, sõimerühmast lasteaiarühma üleminekul, samuti kooli astudes. Väikelastele suunatud teenused on lapse psühhosotsiaalse, emotsionaalse ja füüsilise arengu jaoks üliolulised. Samuti on neil suur tähtsus peredele ja laste vanematele, peamiselt emadele. Vajaliku südamerahuga tööle naasmiseks on oluline kvaliteetse hariduse ja lapsehoiuteenuse pakkumine lasteasutuses. Ühistegevuste elluviimise käigus tutvuvad projektis osalejad erinevate alushariduse süsteemidega teistes Euroopa riikides, laiendavad oma erialaseid teadmisi ja oskusi laste uute tingimustega kohanemise esimesel perioodil, laiendavad rahvusvahelise partnerluse kogemust. .Projekti eesmärkide saavutamiseks kasutatakse erinevat tüüpi tegevusi: koolitused, väitlused, arutelud, monitooringud, osalemine avalikel üritustel kogemuste levitamiseks, partnerriikide kohtumised.

 

Narva Lasteaia Põngerjas osalemine rahvusvahelises projektis “Esimesed sammud”

 

Narva Lasteaed Põngerjas osaleb uues rahvusvahelises projektis

ERASMUS + KA201 programmi raames – Strateegilised partnerlussuhted koolihariduse vallas – Heade tavade vahetus “ESIMESED SAMMUD. Laste kohanemine eelkoolikeskkonnaga”.

Projekti kestus: 15.12.2020 – 14.05.2023

Projektis osalevad ka Galileo Progetti Nonprofit Kft Ungari, Privatna predskolska ustanova “Montessori IQ kutak” Bosnia ja Hertsegoviina, ARCA Cooperativa Sociale Itaalia, CEIP Martínez Valls Hispaania, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődégovina Ungari.

Projekti põhieesmärk: analüüsida ja võrrelda erinevate asutuste ja spetsialistide tegevust lapse uute tingimustega kohandamisel lasteasutuses erinevatel etappidel: esmakordsel nooremasse rühma tulles, nooremast üleminekul, vanematele rühmadele ja ka kooli astudes.

Varajase lapsepõlve teenused on lapse psühhosotsiaalse, emotsionaalse ja füüsilise arengu jaoks üliolulised. Samuti on neil suur tähtsus peredele ja laste vanematele, peamiselt emadele. Lõppude lõpuks, selleks, et ema saaks vajaliku südamerahuga tööle naasta, on meie jaoks oluline koolieelses lasteasutuses kvaliteetse hariduse ja lapsehoiuteenuse pakkumine. Ühistegevuste elluviimise käigus tutvuvad projektis osalejad erinevate alushariduse süsteemidega teistes Euroopa riikides, laiendavad oma erialaseid teadmisi ja oskusi laste esimesel uute tingimustega kohanemise perioodil, laiendavad rahvusvahelise partnerluse kogemust. Projekti eesmärkide saavutamiseks kasutatakse erinevat tüüpi tegevusi: koolitused, debatid, arutelud, monitooring, osalemine avalikel üritustel kogemuste levitamiseks, partnerriikide kohtumised.Pärast poolte kokkuleppeid toimus 25.-29.oktoobril esimene projektivisiit Narvas, planeeritud tegevustes osalesid koostööpartnerid Bosniast ja Hertsegoviinast ZOOM keskkonna kaudu.Meie linna ja lasteaeda külastasid partnerid Ungarist, Hispaaniast ja Itaaliast. Visiidi käigus võeti arvesse kõiki kehtivaid Terviseameti nõudeid ja soovitusi.Toimus videoesitlus lasteaia tegemistest, lapsed oma videosõnumis tervitasid külalisi projektis osalevate riikide keeltes. Samuti edastasid nad oma kätega tehtud üllatusi. Lasteaia juhtkond tutvustas metoodikate väljatöötamist laste lasteaia tingimustega kohandamiseks eri vanuses ning õpetajad jagasid pedagoogiliste oskuste saladusi.Narva linnaraamatukogus toimus ettekanne  Eesti haridussüsteemist ja kohtumine linnavalitsuse esindajaga.Külalised tutvusid ka eesti rahvustraditsioonidega, õppisid koos sõprade ja tantsurühmaga Jun-Ost eesti rahvustantse.Külalised said unustamatuid muljeid ekskursioonil Narva muuseumisse ja Victoria bastioni kasematitesse.Eesti Bubble Mosaik klaasimeistriklass oli meie uutele sõpradele üllatus. Ja mälestuseks said nad need imelised oma kätega tehtud suveniirid.Külastuse lõpus said osalejad tunnistused ning tegid plaane eelseisvateks tegevusteks ja väljasõitudeks.Ja kogu lasteaia meeskond ja projektirühm on juba asunud tegema projekti kodutöid ja valmistuma uuteks kohtumisteks. Loodame väga, et kohtumised ei ole ainult virtuaalsed ja et 2022. aasta jaanuari lõpus avaneb võimalus külastada meie partnerite riike.

 Narva Lasteaia Põngerjas projektirühm
Partnerid