Projektid aktiivsus

eTwinningu projekt „Hakkama õppima STEM abil. Robotid ehitavad sildu!“

Projektis osaleb 5 haridusasutust (koolieelne haridus) Kreekast, Eestist, Hispaaniast, Leedust ja Türgist.

Selle projektiga soovime XXI sajandi laste vilumusi tõsta. Ja selles õppehariduslikus protsessis läbi STEM ürituste ja kasutades roboteid saavad lapsed rohkem teada tehnoloogiatest, arendada oma loomingut ja keelelisi vilumusi. Kogu projekti vältel kasutame programmeeritavat robottehnikat ja instrumente Web 2.0 и 3.0. 

 


Projekt Erasmus+ ühendab noori teadlasi            

Rahvusvahelise projekti „Euroopa noored teadlased“ raames avaneb pedagoogidel ja vanema ning ettevalmistusrühma lastel võimalus tutvuda looduasainete saladustega ja teha esimesed teaduskatsed ja avastused. Teha järeldusi, miks loodusnähtused on just sellised nagu nad on. Missugused loodusnähtused on positiivsed, millised aga negatiivse efektiga.

Suhtlus projekti osalejate vahel algas virtuaalses keskkonnas: lihtsate katsete koostegemine, loodusainetega seotud muinasjuttude väljamõtlemine ja nende illustreerimine, temaatiliste ürituste korraldamine.

Meie partneriteks on järgmised riigid: Prantsusmaa, Türgi, Leedu, Rumeenia.

Ootame kõiki partnereid endale külla 2018 aasta septembris.

Suurepärane, et projekti käigus on võimalus omandada inventari ja seadmeid väikese teaduslabori loomiseks lastele.

 

 

Projekt Erasmus+ aitab õppida inglise keelt sotsiaalsete kompetentside arendamise kaudu

 

Rahvusvahelise projekti raames avaneb pedagoogidel ja lastel võimalus omandada ja täiustada elementaarseid inglise keele teadmisi: sõnad, fraasid, laulukesed. Telesildade korraldamisel tekib võimalus suhelda, näidata oma esimesi edusamme keeleõppes ja lihtsalt sõbruneda!

Meie partneriteks on järgmised riigid: Sloveenia, Bulgaaria, Itaalia.

 


Pedagoogide koostöö ja õpe programmi
Nordplus Juunior raames

Programmi Nordplus Juunior toetuse raames avanes lasteaial Põngerjas võimalus vahetada kaasaegseid pedagoogilisi praktikaid ja kogemusi Leedu kolleegidega lasteaiast Žilvitis. Programmi toetuse üldsumma on 4995 eurot.

Mõlemat osapoolt huvitab STEM teema: S – loodusteaduste õppimine, T – IKT vahendite kasutamine õppeprotsessis, E – ehitamine ja konstrueerimine, M – matemaatika õppimine.

Projekti teostamise käigus töötab kaks asutust ühise teemaga, töötatakse välja metoodilisi materjale ja avaldatakse need e-keskkonnas, osapooled suhtlevad omavahel videokonverentsi teel. 2017. aasta detsembris külastavad leedukate lasteaeda pedagoogid ja administratsioon, 2018. aasta juunis saabub rühm leedu kolleegidega Narva.

   


Nordplus Juunior programm

Programmi eesmärgid on:

  • arendada ja tugevdada koolidevahelist koostööd;
  • edendada hariduse kvaliteeti;
  • toetada haridusuuendust ja loovust;
  • toetada hea kogemuse levitamist;
  • toetada kaasava hariduse põhimõtteid;
  • edendada Põhjamaade ja Baltimaade keelte ja kultuuri tundmist.Partnerid