Lasteaiatasu

Lasteaiatasu

Toidukulu päevamäär: alates 01.05.2023. a
Sõimerühmas – 2,10 eurot 
                                  Aiarühmas – 2,30 eurot
Hommikusöök – 0,60 eurot                                         Hommikusöök – 0,65 eurot
Lõunasöök – 0,95 eurot                                                Lõunasöök – 1,05 eurot
Õhtuoode – 0,55 eurot                                                  Õhtuoode – 0,60 eurot

Alus: 06.04.2022. a hoolekogu protokoll nr 3 otsus nr 1 on kinnitatud direktori 06.04.2022. a käskkirjaga nr 2-3/03

Vanemate poolt kaetav osa alates 01.01.2024. a 

Sõimerühm, aiarühm – 36.25 € kuus

Juhul kui lasteasutustes käib kaks ühest ja samast Narva linnas registreeritud perekonnast (kui Narva linnas on registreeritud lapsed ja vähemalt üks laste seaduslik esindaja) pärinevat last, siis moodustab iga lapse eest tasutav vanema osa määr 75% selle lapse eest arvestatud vanema osa määrast, ning juhul kui lasteasutustes käib kolm või enam ühest ja samast Narva linnas registreeritud perekonnast pärinevat last, siis perekond vabastatakse täielikult vanema osa määra tasumisest. Soodustuse saamiseks tuleb esitada lasteaia direktorile  vastavasisulise avaldus.

Arved edastavad lastevanematele rühmaõpetajad iga kuu alguses.

Arve tasumise tähtaeg on tavaliselt hiljemalt kuu 20. kuupäev.

Arve tasumisel tuleb kindalsti märkida arve viitenumber.

Kui arve ei ole õigeaegselt tasutud, peab lapsevanem viivitamatult pöörduda lasteaia direktori poole.


Partnerid