Uudised

Narva Lasteaia Põngerjas konkurss tasandusrühma logopeedi vaba ametikoha täitmiseks

Narva Lasteaed Põngerjas kuulutab välja konkursi tasandusrühma  logopeedi vaba ametikoha täitmiseks (koormus 1, 0).   Nõudmised kandidaadile:   Vastavus HTM-poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele. Eesti keele oskus C1 tasemel. Digikompetentsid.  Valmisolek meeskonnatööks. Väga hea suhtlusoskus. Oskus lapsevanematega koostööd arendada.   Kandidaadil on vaja esitada järgmised dokumendid: kirjalik avaldus; CV (elulookirjeldus); motivatsioonikiri; tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse  […]

Loe rohkem

Narva Lasteaia Põngerjas konkurss logopeedi vaba ametikoha täitmiseks

Narva Lasteaed Põngerjas kuulutab välja konkursi logopeedi vaba ametikoha täitmiseks (koormus 1, 0).   Nõudmised kandidaadile:   Vastavus HTM-poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele. Eesti keele oskus C1 tasemel. Digikompetentsid.  Valmisolek meeskonnatööks. Väga hea suhtlusoskus. Oskus lapsevanematega koostööd arendada.   Kandidaadil on vaja esitada järgmised dokumendid: kirjalik avaldus; CV (elulookirjeldus); motivatsioonikiri; tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse  ja […]

Loe rohkem

Konkurs rühmaõpetaja vaba ametikoha täitmiseks

Narva Lasteaed Põngerjas kuulutab välja konkursi rühmaõpetaja vaba ametikoha täitmiseks (2, 0 ametikohta).   Nõudmised kandidaadile:   Vastavus HTM-poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele. Eesti keele oskus C1 tasemel. Digikompetentsid. Valmisolek meeskonnatööks. Väga hea suhtlusoskus. Oskus lapsevanematega koostööd arendada.     Kandidaadil on vaja esitada järgmised dokumendid: kirjalik avaldus; CV (elulookirjeldus); motivatsioonikiri; tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse […]

Loe rohkem

Partnerid