Narva Lasteaed Põngerjas kuulutab välja konkursi  rühmaõpetaja õpetaja vaba ametikoha täitmiseks (koormus 1, 0).

 

Nõudmised kandidaadile:

 

  1. Vastavus HTM-poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.
  2. Eesti keele oskus B2 tasemel.
  3. Inglise keele oskus C1 tasemel ja pikkaajaline kogemus õppe-ja kasvatustegevuses lastega.
  4. Digikompetentsid.
  5. Valmisolek meeskonnatööks.
  6. Väga hea suhtlusoskus.
  7. Oskus lapsevanematega koostööd arendada.

 

 

Kandidaadil on vaja esitada järgmised dokumendid:

kirjalik avaldus; CV (elulookirjeldus); motivatsioonikiri; tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta; isikut tõendava dokumendi ärakiri.

Dokumentide vastuvõtt kuni 11.08.2023. a aadressil: Gerassimovi 18a, Narva, 20105

või e-posti aadressil: narvapongerjas27@gmail.com märksõnaga  “Rühmaõpetaja konkurss”.

 

Tööle asumise aeg: poolte kokkuleppel.