Logopeed

TUGISÜSTEEM LASTEAIAS

Lapse täisväärtusliku arengu tähtsaimaks tingimuseks on hea ja õige kõne. Ja mida rikkam on lapse kõne, seda lihtsam on tal väljendada oma mõtteid, seda laiemalt suudab ta tunnetada ümbritsevat tegelikkust ja seda aktiivsemalt toimub füüsiline ja vaimne areng.

Logopeedilist teenust osutatakse vanema ja ettevalmistusrühma lastele.

Lasteaias on üks koosseisuline logopeedi ametikoht, mis eeldab korrektsiooni tööd 30 lapsega.

Logopeedi ülesanneteks on: suulise kõne uurimine selgitamaks välja kõnepuudeid, õppe-korrektsioonilise töö läbiviimine, korrektsioonirühmade moodustamine pedagoogide ja lapsevanemate konsulteerimine.

 Peamisteks õppeülesanneteks on:

  • profülaktiline leksikalise ja grammatilise keele omandamine;
  • õige häälduse kujundamine (artikuleerimisvilumuste arendamine, hääldus, silbistruktuur, foneemi kuulmine ja tajumine;
  • ettevalmistamine õigekirja õppimiseks;
  • sidusa kõne areng;
  • profülaktiline töö lapsevanemate ja lastega kõnehäirete ennetamiseks.

Logopeedi töö toimub individuaalsetes ja rühma tundides. Kord kuus viiakse läbi ka logorütmika tunde muusika saatel.


Partnerid