WeDo töötuba – Robootika

ROBOOTIKA

2017/2018 õppeaastast alates juurutatakse lasteaia programmi robootika

See sai võimalikuks tänu Innovatsiooni keskusele HITSA, kes toetas lasteaia projekti vajalike seadmete konstruktorite ja koostisdetailide muretsemist. Robootikat hakatakse õpetama ettevalmistusrühmas. Aegamisi alustavad lapsed teooria õppimisest matemaatika ja informaatika õpetaja juhendamisel, mida toetatakse praktiliste tundidega ja arvutit kasutades. Loodame, et aasta lõpuks saab igaüks oma sõbra Roboti.

Milleks on robootika lasteaias vajalik?

Robootika kooleelsesse haridusse toomise põhjuseks on selle abil ja abiga mitmete ülesannete lahendamine:

  • peenmotoorika arendamine konstruktori peente detailide kokkupanemisel;
  • matemaatilised oskused ja loendamine: detailide valikul roboti ehitamiseks tuleb tegemist teha erineva suurusega detailidega, võrdlemisega ja arvutamisega 10-15 piires;
  • esimene programmeerimisoskus;
  • konstrueerimisoskust, mehaanika ja inseneri eelõppe alustega tutvumine;
  • paaris- või rühmatöö: robotit ehitatakse kahekesi või kolmekesi;
  • esitluste vilumus: pärast projekti lõppu, tuleb selles jutustada.


Seda kõike tehakse
:

  • mängulises vormis;
  • lapsele mõistetava õppematerjaliga (Lego konstruktoriga või analoogilistega).

 

Soovime kõigile lastele huvitavaid õppetunde ja edu!


Partnerid