Terviseedendus

4. detsembrist alustab lasteaia rühmade personal koostöös lapsevanematega etapiviisilist karastamisprojekti elluviimist:

«Laste tervise parandamine Sebastjan Kneippi tervise 5 elemendi filosoofia integreerimise teel: vesi, liikumine, ravimtaimed, emotsioonid ja tervislik toitumine».

 

Õhu- ja veeprotseduurid algajatele:

 1. PALJAJALU KÕNDIMINE
 2. MASSAAž MASSAAžIHARJAGA JA ÕHUVANNID
 3. KEHA HÕÕRUMINE NIISKE KINDAGA
 4. KÄTEVANNID
 5. KÄTE UHAMINE VEEGA KRAANI ALL, VEEPROTSEDUUR „KNEIPPI KOHVI „

 

Lugupeetud vanemad, palume teie abi programmi elluviimisel!

Oleme väga tänulikud kui vanemad muretsevad massaaži jaoks oma lastele massaažikindad või –sõrmikud (lasteaiarühmas).

Planeerime ka valmistada erineva pinnakattega vaipade valmistamist kõigi lasteaia- ja sõimerühmade jaoks.

Oleme väga tänulikud kui vanemad toovad vaipade jaoks erisuurusega (suuri ja keskmise suurusega) nööpe ja erisuurusega lapikuid kivikesi.

HOOLITSEME  KOOS  LASTE  TERVISE  EEST!
  
 
Rühma meeskond, hoolekogu liikmed ja vajadusel lasteaia administratsioon on alati avatud suhtlemiseks. Pole olemas väljapääsmatuid olukordi ning me suudame lahendada iga probleemi arvestades lapse huvisid! Vaieldavad ja keerulised küsimused lahendatakse koostöös administratsiooniga.

 

Kust leida lapsevanemana kasulikku infot: seadused, määrused, sisekord, soovitused,  mis reguleerivad koolieelse asutuse tegevust, sh tervishoid ja haiguste profülaktika.


Lasteaia kodulehel
:
 www.pongerjas.edu.ee
Kasulik info terviseameti kodulehel nii eesti kui ka vene keeles:  www.terviseamet.ee

Sisekorraeeskirjad lasteaias reguleerivad lapsevanemate, õpetajate, õpetajate abide ning administratsiooni tegevust.

 

Sätted, millele tasub tähelepanu pöörata:

 • Koolieelsel lasteasutusel Põngerjas on õigus liita rühmi vastavalt vajadusele (suvekuud/puhkused, koolivaheaeg, pühade-eelsed päevad, massilised haigusjuhtumid jne).
 • Hommikul tuues lapse lasteaeda ja saates teda rühma, teavitab lapsevanem olulisest infost (laps magas halvasti, on halvas tujus, murelik, terviseprobleem vms), mis võib mõjutada tema enesetunnet ja käitumist päeva jooksul.
 • Lapsevanem on kohustatud teatama, kui laps on haigestunud nakkushaigusesse
 • Lasteaeda võetakse vastu ainult terveid ja puhtaid lapsi. Pärast haigust tuleb laps lasteaeda täiesti tervena. Võimalusel hoidke laps mõnd aega peale tervenemist kodus, sest sel ajal on laps eriti vastuvõtlik infektsioonidele.
 • Haige lapse koht on kodus. Palaviku, halva enesetunde, nohu ja köhaga laps ei tohi viibida lasteaias, kuna võib nakatada teisi lapsi.
 • Medtöötaja toimetab haigestunud või ilmselgete haigustunnustega lapse eemale (helistades lapsevanemale, kes peab lapsele järgi tulema).
 • Vastavalt Eesti seadusandlusele ei ole koolieelses lasteasutuses ”Põngerjas” lubatud lapsele lasteaeda kaasa panna ravimeid. Kui laps vajab ravimit päeva jooksul (krooniliste haiguste puhul), siis peab lapsevanem esitama lasteaeda arstliku ettekirjutuse. Sel juhul korraldatakse ravmi manustamine.
 • Rühma õpetajal on õigus mitte lubada lasteaeda last, kellel on järgmised haigussüptomid: põletikulised silmad, lööve, tugev nohu ja köha, palavik, kõhulahtisus, pedikuloos. Nohu ja köha on ka haigused, mis kurnavad ja väsitavad last ning levivad edasi.


 
 Sotsiaalministri määrus № 61  24.09.2010,  § 13 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“:

Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

Terviseameti  soovitused lapsevanematele:

 1. Kõrgeks palavikuks loetakse lapsel rohkem kui 37,5° С kraadimist. Sellises seisundis võivad lapsel esineda peavalu, unisus, külmavärinad või palavik.
  Last ei tohi tuua lasteaeda, kui tema palavik on kõrgem kui 37, 5° С.
 2. Nohu ja köha puhul on võimalik viiruslikku või bakteriaalsesse infektsiooni edasi andmine õhk-piisknakkuse teel. Laps võib olla nakkuse edasikandjaks.
  Tugeva nohu ja köha puhul, mis takistab hingamist ei tohi last lasteaeda tuua.
 3. Kurguvalu lapsel võib olla viirusliku põletiku põhjuseks. Laps võib olla nakkuse edasikandjaks. Lapsevanem peab pöörduma perearsti poole selgitamaks kurguvalu põhjust.

         Kurguvaluga last ei tohi last lasteaeda tuua.

 1. Kõrvavalu lapsel võib olla viirusliku või nakkusliku põletiku põhjusteks. Sellisel juhul võib laps külastada lasteaeda. Lapsevanem peab pöörduma perearsti poole selgitamaks kõrvavalu põhjust.
 2. Iiveldus ja oksendamine. Need sümptomid võivad esineda nakkushaiguse või mürgituse puhul.

           Iivelduse ja oksendamise sümptomitega last ei tohi lasteaeda tuua.

 

SOOLAKAMBRI  KÜLASTAMINE 

Narva Lasteaia Põngerjas administratsiooni ja OÜ Promelauks  kokkuleppel on lastel võimalik külastada soolakambrit (kunstlikult loodudsoolakoobaste mikrokliima).

Ühe seansi hind ühele lapsele on 50 senti.

Planeeritakse organiseerida kuni 2-3 külastust aastas. Üks ravitsükkel koosneb 10 päevast.

Külastuse eesmärgiks on ülemiste hingamisteede profülaktika, laste  immuunsüsteemi tugevdamine.

Üks seanss soolakambris kestab 30 minutit. Õhutemperatuur on +22°, õhuniiskus – 60%. Pindala on 22 m². Siin on võimalik paigutada lapsed laudade taha toolidele koos mängude ja ülesannetega. Saab mängida ka põrandal, kus on sool. Enne soolakambrisse sisenemist antakse lastele ja saatjatele individuaalsed mütsid ja kitlid. Kaasas peab olema vahetusjalatsid ja püksid, kust on soola kergelt maha raputada.

Saatjateks on õpetajad, õpetajate abid ja medtöötaja.

Pöördume palvega lapsevanemate poole, kes osutaksid abi laste saatmisel ja nende riietumisel.

Pöörame teie tähelepanu sellele, et enne soolakambri külastamist tuleb konsulteerida perearstiga võimalike vastunäidustuste osas.

knaipi-tegevuskavaPartnerid