Roheline kool

Narva Lasteaed Põngerjas liitus programmiga  Roheline kool oktoobris 2022. a.

Roheline kool toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi lasteaia igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpetajad, personal kuni lapsevanemateni välja.

Rohelise kooli programmi näol on tegemist tuntuima ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammiga õppeasutustele, mille ingliskeelseks nimeks on Eco-schools Global. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. FEE erinevate programmidega, sh Sinilipp ja Roheline võti, töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana.

Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. ELKS on sõlminud programmi tegevuste koordineerimiseks koostöölepingu Tartu loodusmajaga, kes võttis koordineerimise teatepulga üle MTÜ-lt Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED.

 

                                 2022/2023.õa   Rohelise kooli teemad:

  1. Prügi ja jäätmed
  2. Tervis ja heaolu
  3. Koduloomade uus elu

Protokoll nr.1

Protokoll nr.2

Protokoll nr. 3

Protokoll nr. 4

Protokoll nr. 5

Protokoll nr.6

Protokoll-nr. 7

Protokoll nr. 8

küsimustik lastevanematele: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAl7uJdrSJi8BNvzzsHuSoOZdwe9E4K2KMFfL_nIccOluy_w/viewform?usp=sharing

küsimustik lastele: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_9F-1j6wjr5kRfuUeEpw3U8ySxQK6NNQcSbXnxX2iCXGA_w/viewform?usp=sharing

küsimustik õpetajatele: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwfBjgNoJnEiSr_EdTUnktl_Z4foExZYW_ttRDXhrGBzB06w/viewform?usp=sharing

2023/2024 õppeaasta teemad:

  1. Prügi sorteerimine
  2. Tervislik eluviis
  3. Õuesõpe

Tegevuskava 2023-2024 õ.a

Protokoll-nr.-9

Protokoll-nr. 10


Partnerid