Ülevaatuse analüüs


     Keskkonna ülevaatuse analüüsi kokkuvõte

 2022/2023. õppeaasta kevadel oli korraldatud keskkonna ülevaatuse analüüs. Olid koostatud temaatilised küsitlused huvigruppide jaoks: töötajad, lapsed, lapsevanemad.

    • Küsimustiku lingid on siin:

        
küsimustik lastevanematele: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAl7uJdrSJi8BNvzzsHuSoOZdwe9E4K2KMFfL_nIccOluy_w/viewform?usp=sharing

küsimustik lastele: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_9F-1j6wjr5kRfuUeEpw3U8ySxQK6NNQcSbXnxX2iCXGA_w/viewform?usp=sharing

küsimustik õpetajatele: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwfBjgNoJnEiSr_EdTUnktl_Z4foExZYW_ttRDXhrGBzB06w/viewform?usp=sharing

  • Kokkuvõte: Informatsioon lasteaia Rohelise Kooli tegevustest on saadaval lasteaia e-lehekülje (Rohelise Kooli blogis), facebookis ja ELIIS-is . Lapsed on kaasatud tegevusesse väga aktiivselt. Lapsevanemate teadlikkust tuleb arendada tegevustesse kaasamise kaudu.

Keskkonnaministeerium:                      https://www.envir.ee
Eesti Keskkonnauuringute Keskus:     https://www.klab.ee
Eesti Looduskaitse Selts:                       https://www.elks.ee


Partnerid