Lasteaiast

Lasteaed Põngerjas on munitsipaalne lasteasutus, mis tegutseb 1968.aastast.  Siin kasvatatakse ja arendatakse koolieast nooremaid lapsi.  Koolieelne lasteasutus töötab 5 päeva nädalas. Tööaeg on 06.30 – 18.30 Lasteaias tegutseb 10 rühma: 5 aiarühma  (3-7 a), 1 tasandusrühm, sobitusrühm  ja 3 sõimerühma (1,5-3a).  Lasteaial on oma sümboolika:

 • Logo – laste rõõmsad näod  sinise taeva taustal sümboliseerivad õnnelikku lapsepõlve koduses Eestis
 • Hümn – laul „ Tip-tap astub väikemees…“ motiivil

Lasteaias on loodud arendav, toetav ning turvaline keskkond, kus laps tunneb, et temast hoolitakse ning temaga arvestatakse. Sisustatud on spordi-ja muusikasaalid, Robootika kabinet, logopeedi kabinet.  Logopeed kontrollib laste kõnet kaks korda aastas; 30 last saavad pidevat logopeedilist abi (logopeed S. Beze). Õppeprotsess on suunatud sellele, et iga laps tunneks end edukalt ning õpetajad töötaksid loominguliselt ja efektiivselt.  Kõik lasteaia töötajad mõistavad, et lasteaeda on tulnud uus põlvkond, kes elab uuel sajandil ning muutuvas maailmas. Seepärast peame oluliseks oma töös:
1. Eesti suunatust  Euroopasse

 • Ühiskonna kiire areng
 • Konkurentsivõime
 • Lapse sotsiaalne taust
 • Perekonna kasvatuskogemus
 • individuaalsus

2.  Iga laps ja täiskasvanu elab lasteaias austuse,  headuse ning õigluse tähe all.
3.  Õpetame oma lapsi Austama kodu, peret, ümbruskonda, kultuuri Hindama ilu, headust, tervist Mõtlema loominguliselt, ebatavaliselt Mõistma, et me kõik oleme erinevad, kuid väga väärtuslikud Oskama endaga hakkama saada, lahendada igapäevaprobleeme Olla suhetes kannatlik, salliv, korrektne

Prioriteedid

Kakskeelsus kui keelte ja kultuuride dialoog Meie kakskeelse õppe mudel: 1.emakeelne õppetegevus 2. eesti keele kui teise keele õpe alates 3. eluaastas.t  Kakskeelne õpetaja suhtleb igapäevasituatsioonides (hommikuring, päevarežiim, mäng, dramatiseeringud) vaid riigikeeles. Tähtpäevi tähistatakse kahe kultuuri ilmalike traditsioonide  ning rahvatraditsioonide kohaselt. Lasteaias on loodud kultuuriline-rahvuslik foon, hea keelekeskkond. Edukalt on välja töötatud monitooring ning lapse arengu hindamine.  Valisime portfoolio kui vahendi, mis võimaldab lapsele tagada kindlustunde ning positiivse enesehinnangu.

 

  MISSIOON

 

 • Anda igale lapsele võimalus olla õnnelik ning edukas.
 • Toetada perekonda soodsa ja ohutu keskkonna loomisel lapse kasvamiseks, õppimiseks ja arendamiseks, võttes arvesse lapse võimalusi, huvisid ning kalduvusi.

 

NÄGEMUS

 

 • Lasteaed – tunnustatud, mainekas asutus, mis pakub kvaliteetset baasharidust.
 • Lasteaed – see on kodu, kus on rõõmsad ja terved lapsed, heatahtlikud õpetajad, usalduslikud suhted lapsevanematega, mõistlikud juhatajad.
 • Lasteaed – osalise keelekümblusega integreerumiskeskus eesti kultuuri.

 

PÕHIVÄÄRTUSED

Koostöö meeskonnas ühise eesmärgi nimel, koostöö perega, lastega, partneritega.

Väärtustav kasvatus: toetame õppimisrõõmu; toetame iga lapse positiivset enesehinnangut.


 

Haldusjärelevalve asutuse kontaktandmed

Haridus-ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
tel. 7350222
e-post hm@hm.ee

TEENISTUSLIKU JÄRELEVALVET TEOSTAVATE ASUTUSTE KONTAKTANDMED

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Asukoht: Peetri plats 1, IV korrus
Tel. 35 99120, Faks 35 99199 
kultuur@narva.ee

Tööaeg: 
E 8.00-18.00 
T-N 8.00-17.00 
R 8.00-16.00 
Lõuna 12.00-13.00


Partnerid