Vakantsed töökohad

Narva Lasteaed Põngerjas kuulutab välja avaliku konkursi õppealajuhataja vaba ametikoha täitmiseks

 

Õppealajuhataja ametikohale esitatavad nõuded:

 • vastavus õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuetele;
 • vähemalt C1-tasemel eesti keele oskus.

 

Kandidaadil on vaja esitada järgmised dokumendid:
– kirjalik avaldus;

– CV (elulookirjeldus);

– tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;

– eesti keele oskust tõendavate dokumentide koopiad;

– isikut tõendava dokumendi ärakiri.

 

Dokumentide vastuvõtt kuni 02.12.2022 aadressil: Gerassimovi 18 a, Narva, 20105 või e-posti aadressil: narvapongerjas27@gmail.com märksõnaga “Õppealajuhataja konkurss”.

 Vestlusvooru täpse aja teatame telefoni teel.

Lisateave telefonil +372 5649 7124 või e-posti teel: narvapongerjas27@gmail.com

Tööle asumise aeg: poolte kokkuleppel.

 

 Õppealajuhataja peamised tööülesanded:

 • õppe – ja kasvatustegevuse kavandamine ja korraldamine vastavalt lasteaia põhiväärtustele ja suunale;
 • pedagoogide töö korraldamine;
 • kaasaegse õppeprotsessi arendamine;
 • HEV- laste toetamine ja koostöö korraldamine tugisüsteemi rakendamisel;
 • vajaliku dokumentatsiooni koostamine ja analüüside läbiviimine.

 

 Kandidaadilt ootame:

 • vähemalt viieaastane pedagoogilise töö kogemus;
 • on meeskonnajuhtimise kogemus;
 • omab analüüsi- ning planeerimisoskus;
 • omab hea pingetaluvus, vastutustunne ja organiseerimisoskus;
 • tunneb haridusalast seadusandlust ja lasteaia õppekava arendamise protsessi;
 • valdab arvutit tööks vajalikul tasemel;
 • on hea eestvedaja, eesmärgile suunatud, loov ja avatud.

 

 

 

 

 


Partnerid