Eesti keele õpe Keelkümblus

Keelekümblus

Keelekümblus on üks tõhusamaid kakskeelse õppe viisidest. Selle eeliseks ja tugevuseks on süsteemsus, metoodiline ühtsus ja teaduslik läbitöötatus.

Keelekümbluse lasteaia programmi rakendatakse Eestis alates 2003. aastast ning lasteaiast kümblemist alustanud laste arv kasvab aasta-aastalt. 

Kümbluslastele on väga oluline kodude toetus. 2004. aastast alustas tegevust keelekümblusprogrammi lastevanemate liit, kus kogemustega lapsevanemad pakuvad tuge uute keelekümblusprogrammiga liitunud laste vanematele ning teevad koostööd koolide ja lasteaedadega. Enda tegemisi tutvustab liit neli korda aastas oma ajalehes Roditelskaja Gazeta.

 Keelekümblusprogrammi eesmärk on, lapsed…

  • jõuavad ea- ja võimetekohaselt edasi kõigis õppeainetes; 
  • saavad eesti keelest aru ning räägivad, loevad ja kirjutavad eesti keeles, suudavad jätkata õpinguid nii eesti kui ka vene keeles; 
  • valdavad vene keelt eakohasel tasemel; 
  • säilitavad oma rahvusliku identiteedi ning suhtuvad lugupidamisega teistesse kultuuridesse. 

 

Meie lasteaed on liitunud Keelekümblusprogrammile alates 2015.aastast.

Käesoleval ajal töötavad lasteaias selle programmi alusel 5 osalise keelekumblusrühma: Liblikas, Mesilased, Pihlakas, Seeneke ja Kiil, kus õppe-ja kasvatustegevus toimub nii eesti keeles kui ka vene keeles.

 


Partnerid