Vakantsed töökohad

Narva Lasteaed Põngerjas kuulutab välja konkursi keelekümblusrühma õpetaja (töökeeleks vene keel) ametikoha täitmiseks (koormus 1,0) Nõudmised kandidaadile: 1. vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele; 2. eesti keele oskus B2 tasemel; 3. arvuti kasutamise oskus; 4. loovus ja meeskonnatöö oskus; 5. soovitav eelnev töökogemus lasteaias. Kandidaadil on vaja esitada järgmised dokumendid: kirjalik avaldus; CV (elulookirjeldus); tunnistuse (diplomi) […]

Loe rohkem

Partnerid