Projektid aktiivsus

Spordiüritus projekti raames

“Liigu loovalt, armas Narva!”

  1. Eesmärk – laste kehaliste harjutuste harrastuste arendamine läbi

loominguliste tegevuste värskes õhus.

  1. Ülesanded:
  • Tutvustada lastele linna peamisi vaatamisväärsusi.
  • Kaasata lapsi aktiivsetesse eluviisidesse: flash mob, matk, jooga, jooksukross, teatevõistlused, võimlemine, harjutused, tants, liikumismängud…

Lasteaia Põngerjas lapsed kutsuvad kõiki Eesti inimesi sportima ja ja kindlasti külastama Narva vaatamisväärsusi!

Õppevideo projekti raames Liigu loovalt, armas Narva! Sporditants rõngaste ja taskurättidega vaateplatvormil “5-kroonine vaade”.

https://youtu.be/Zu039GMeABI?feature=shared

Teine ühiskoolitus rahvusvahelise projekti “FIRST STEPS” raames

  1. veebruaril Narva Lasteaia Põngerjas meeskond jägas kogemusi seoses projekti ERASMUS + Parimate praktikate vahetus “FIRST STEPS” osalemisega.

Koolitusel „Õppimine läbi tunnetuse, mängu ja uurimistegevuse? Laste kohanemine eelkoolikeskkonnaga. Itaalia kogemus“  osalesid meie lasteaia töötajad ja lasteaia  Põngerjas head  partnerid: Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õpetajad ja Narva Lasteaia Potsataja õpetajad ja juhtkond.

Projekti koordinaator, täiskasvanute koolitaja Svetlana Šeršun ja õpetaja Maarika Johannes rääkisid oma kogemustest, mida nad nägid külastades Itaalia lasteaedu ning tutvustasid kolleegidele kuidas on seal välja töötatud väike laste kohanemis süsteem vanemate kaasabil. Koolituse lõpus toimus arutelu, mille käigus jõudsime järeldusele, et Itaalia lasteaedade kohanemis süsteemis leidub nii mõndagi, mida võime ja saame rakendada oma töös.


Ühiskoolitus rahvusvahelise projekti “FIRST STEPS” raames

  1. septembril rahvusvahelise projekti “FIRST STEPS” elluviimise raames arutasid ja jagasid oma kogemusi laste kohanemisel Eesti lasteaedade meeskonnad: Narva Lasteaed Põngerjas, Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike, Tallinna Arbu Lasteaed, Tallinna Suur-Pae Lasteaed. kes astuvad meie lasteaedadesse .

Lektor Ekaterina Kudrjavtseva, rahvusvahelise võrgustiku laborite “Innovatiivsed tehnoloogiad mitmekultuurilise hariduse valdkonnas” teadusdirektor, pidas veebikohtumise teemal: “Lapsed – kakskeelsed – arengu ja maailma tajumise tunnused. Kuidas nendega varases eas lasteaiaga kohanemisel töötada.

Koolitusel osalejad tutvusid meetodite ja võtetega, mida on soovitatav kasutada kasvatustöös. Need on ruuniretseptid, multimeedia juhtumid ja kakskeelse koolieeliku profiil, temaatiliste päevade korraldamine kodus ja lasteaias, vestluspallid ja -pallid lastele ja vanematele, koolieeliku kalender-portfoolio pidamine.

                                                      Me oleme loodussõbralikud!

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu otsustas 15.06.2021 toetada meie lasteaia projekti “Narva Lasteaia Põngerjas laste õppekäigud 2021/2022 õppeaastal” taotlust 1 500.00 euroga.

Selle projekti raammes meie lapsed koos õpetajatega osalesid õppekeskuste erinevates õppe aktiivprogrammides.

Detsembris 2021. a toimus Narva MTÜ “Gagarin” meistrituba “Klaasi korduv töötlemine”.

Korraldatud tegevuse käigus arutasid lapsed koostöös juhendajatega läbi klaasi utiliseerimise ja selle taaskasutuse teemad. See on väga oluline suund jäätmekäitluses ja kogu inimeste elutegevuses. Klaasi taaskasutus ja ümbertöötlemine on vajalik meid ümbritseva looduse, taastumatute loodusvarade ja keemiliste elementide kaitsel. Tegevuse käigus saadud lapsed teadmisi klaasi keemilise koostise ja klaasi tootmistehnoloogia, klaasi hügieeniliste ja tehniliste omaduste kohta. Õppetegevuse ajalugu puudutavas osas saadud lapsed teadmisi klaasitootmise algusaegadest ning klaasi tehnoloogia arenguviisidest toiduainete säilitamisel ja pakendamisel. Räägiti Eestimaal asuvatest tootmisettevõtetest ning töökodadest, mis on tegelenud ning tegelevad jätkuvalt klaastaara valmistamise ja ümbertöötlemisega. Demonstreeritati Eesti tootjate poolt toodetud klaastaara näidiseid. Meistriklassi läbiviimise jooksul hea meelega valmistasid lapsed vitraažklaasi jääkidest klassikalises klaasmosaiigitehnikas magneti.

  1. maikuus toimus Sillamäe MTÜ Rakendusökoloogia Keskuse mereökoloogia õuesõppe programm meie lastele. Programmi tegevused toimusid rannikul. Programmi eesmärgiks on rannikuala loomastiku ja taimestikuga tutvumine ning mereranna leidude otsimine ja määramine. Programm võimaldab erinevaid aktiivmeetodeid kasutades tundma õppida Läänemeri ajalugu. Ranniku keskkonna vaatlused aitavad mõista looduse ja inimtegevuse seoseid. Aga rannakivid jutustasid Maa ajaloost. Õppetegevuses kasutati erinevaid meetodeid: vaatlus, mäng, praktiline tegevus rühmades.

Narva MTÜ Uus Sild “Loodus meie hoovis” õppeprogrammi raames ja aktiivõppemeetodite abil tutvustati lastele ümbritsevaid puid. Lastel oli hea võimalus uurida loodust ja taimi, mis seal kasvavad ja istutada 14 dekoratiivset puud. Edaspidi programmi osalejad jätkavad istiku kasvu jälgimisega ning hoolitsevad selle eest lasteaia territooriumil.

Suured tänud meie partneritele, kes projekti “Narva Lasteaia Põngerjas laste õppekäigud 2021/2022 õppeaastal” läbiviimise käigus  meie tegevust mitmekülgselt toetasid!


                                                      Нет описания фото.      

Narva Lasteaed Põngerjas osaleb uues rahvusvahelises projektis

ERASMUS + KA201 programmi raames  Strateegiline partnerlus koolihariduse vallas. Parimate praktikate vahetus “ESIMESED SAMMUD – laste kohanemine koolieelse keskkonnaga”

Projekti toimumise aeg: 15.12.2020 – 14.05.2023

Projekti osalejad: Galileo Progetti Nonprofit Kft (Ungari), Privatna predskolska ustanova “Montessori IQ kutak ” (bosnia ja Hertsegoviina),  ARCA Cooperativa Sociale (Itaalia), CEIP Martínez Valls (Hispaania), Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  (Ungari).

Projekti kogueelarve on 142 495 €.

Projekti põhieesmärk: analüüsida ja võrrelda asutuste ja kõigi spetsialistide tegevust lapse uute tingimustega kohandamisel lasteaias, esmakordsel sõimerühma saabumisel, sõimerühmast lasteaiarühma üleminekul, samuti kooli astudes. Väikelastele suunatud teenused on lapse psühhosotsiaalse, emotsionaalse ja füüsilise arengu jaoks üliolulised. Samuti on neil suur tähtsus peredele ja laste vanematele, peamiselt emadele. Vajaliku südamerahuga tööle naasmiseks on oluline kvaliteetse hariduse ja lapsehoiuteenuse pakkumine lasteasutuses. Ühistegevuste elluviimise käigus tutvuvad projektis osalejad erinevate alushariduse süsteemidega teistes Euroopa riikides, laiendavad oma erialaseid teadmisi ja oskusi laste uute tingimustega kohanemise esimesel perioodil, laiendavad rahvusvahelise partnerluse kogemust. .Projekti eesmärkide saavutamiseks kasutatakse erinevat tüüpi tegevusi: koolitused, väitlused, arutelud, monitooringud, osalemine avalikel üritustel kogemuste levitamiseks, partnerriikide kohtumised.

 

Narva Lasteaia Põngerjas osalemine rahvusvahelises projektis “Esimesed sammud”

 

Narva Lasteaed Põngerjas osaleb uues rahvusvahelises projektis

ERASMUS + KA201 programmi raames – Strateegilised partnerlussuhted koolihariduse vallas – Heade tavade vahetus “ESIMESED SAMMUD. Laste kohanemine eelkoolikeskkonnaga”.

Projekti kestus: 15.12.2020 – 14.05.2023

Projektis osalevad ka Galileo Progetti Nonprofit Kft Ungari, Privatna predskolska ustanova “Montessori IQ kutak” Bosnia ja Hertsegoviina, ARCA Cooperativa Sociale Itaalia, CEIP Martínez Valls Hispaania, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődégovina Ungari.

Projekti põhieesmärk: analüüsida ja võrrelda erinevate asutuste ja spetsialistide tegevust lapse uute tingimustega kohandamisel lasteasutuses erinevatel etappidel: esmakordsel nooremasse rühma tulles, nooremast üleminekul, vanematele rühmadele ja ka kooli astudes.

Varajase lapsepõlve teenused on lapse psühhosotsiaalse, emotsionaalse ja füüsilise arengu jaoks üliolulised. Samuti on neil suur tähtsus peredele ja laste vanematele, peamiselt emadele. Lõppude lõpuks, selleks, et ema saaks vajaliku südamerahuga tööle naasta, on meie jaoks oluline koolieelses lasteasutuses kvaliteetse hariduse ja lapsehoiuteenuse pakkumine. Ühistegevuste elluviimise käigus tutvuvad projektis osalejad erinevate alushariduse süsteemidega teistes Euroopa riikides, laiendavad oma erialaseid teadmisi ja oskusi laste esimesel uute tingimustega kohanemise perioodil, laiendavad rahvusvahelise partnerluse kogemust. Projekti eesmärkide saavutamiseks kasutatakse erinevat tüüpi tegevusi: koolitused, debatid, arutelud, monitooring, osalemine avalikel üritustel kogemuste levitamiseks, partnerriikide kohtumised.Pärast poolte kokkuleppeid toimus 25.-29.oktoobril esimene projektivisiit Narvas, planeeritud tegevustes osalesid koostööpartnerid Bosniast ja Hertsegoviinast ZOOM keskkonna kaudu.Meie linna ja lasteaeda külastasid partnerid Ungarist, Hispaaniast ja Itaaliast. Visiidi käigus võeti arvesse kõiki kehtivaid Terviseameti nõudeid ja soovitusi.Toimus videoesitlus lasteaia tegemistest, lapsed oma videosõnumis tervitasid külalisi projektis osalevate riikide keeltes. Samuti edastasid nad oma kätega tehtud üllatusi. Lasteaia juhtkond tutvustas metoodikate väljatöötamist laste lasteaia tingimustega kohandamiseks eri vanuses ning õpetajad jagasid pedagoogiliste oskuste saladusi.Narva linnaraamatukogus toimus ettekanne  Eesti haridussüsteemist ja kohtumine linnavalitsuse esindajaga.Külalised tutvusid ka eesti rahvustraditsioonidega, õppisid koos sõprade ja tantsurühmaga Jun-Ost eesti rahvustantse.Külalised said unustamatuid muljeid ekskursioonil Narva muuseumisse ja Victoria bastioni kasematitesse.Eesti Bubble Mosaik klaasimeistriklass oli meie uutele sõpradele üllatus. Ja mälestuseks said nad need imelised oma kätega tehtud suveniirid.Külastuse lõpus said osalejad tunnistused ning tegid plaane eelseisvateks tegevusteks ja väljasõitudeks.Ja kogu lasteaia meeskond ja projektirühm on juba asunud tegema projekti kodutöid ja valmistuma uuteks kohtumisteks. Loodame väga, et kohtumised ei ole ainult virtuaalsed ja et 2022. aasta jaanuari lõpus avaneb võimalus külastada meie partnerite riike.

 Narva Lasteaia Põngerjas projektirühm
Partnerid