22.12.2020. a  hoolekogu istung.

Päevakord:

 

1.Narva Lasteaia Põngerjas uuendatud õppekava eelnõu läbiarutamine.

2.Narva Lasteaia Põngerjas Arengukava 2021-2026 eelnõu läbiarutamine.

 

Hoolekogu otsused:

 

  1. Kiita heaks Narva Lasteaia Põngerjas õppekava uues redakstsioonis.
  2. Kiita heaks Narva Lasteaia Põngerjas Arengukava 2021-2026. aastateks.