28.01.2021. a toimub hoolekogu istung.

Istung toimub elektroonselt.

Päevakord:

  1.  Narva Lasteaia Põngerjas 2020. a arengukava täitmise aruanne.

Otsus:

  1. Kooskõlastada Narva Lasteaia Põngerjas 2020. a arengukava täitmise aruanne.