Narva Lasteaed Põngerjas kuulutab välja konkursi rühmaõpetaja vaba ametikoha täitmiseks

(3, 0 töökohta).

 

Nõudmised kandidaadile:

 

  1. Vastavus HTM-poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.
  2. Eesti keele oskus C1 tasemel.
  3. Digikompetentsid.
  4. Valmisolek meeskonnatööks.
  5. Väga hea suhtlusoskus.
  6. Oskus lapsevanematega koostööd arendada.

 

 

Kandidaadil on vaja esitada järgmised dokumendid:

kirjalik avaldus; CV (elulookirjeldus); motivatsioonikiri; tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse  ja eesti keele taseme kohta; isikut tõendava dokumendi ärakiri.

Dokumentide vastuvõtt kuni 26.01.2024. a aadressil: Gerassimovi 18a, Narva, 20105

või e-posti aadressil: narvapongerjas27@gmail.com märksõnaga  “Rühmaõpetaja konkurss”.

 

Tööle asumise aeg: poolte kokkuleppel.