Kirjavahetuse register

  Sissetulnud kirjad

n/p

Kuupäev

Kellelt

Dokument

1  02.01.2019 NLV Kultuuriosakond  Käskkiri
2 07.01.2019 Pedagoog L. Anufrijeva Seletuskiri
3 07.01.2019 Pedagoog S. Astahhova Seletuskiri
4 07.01.2019 Inga Konopljova  Avaldus
5 07.01.2019 NLV Kultuuriosakond
Vanema osa määr koolieelsetes lasteasutustes
6 09.01.2018 Majandusjuhataja J. Ozornova Ettekanne
7 11.01.2019 Kokk J. Kurnoskina Seletuskiri
8 11.01.2019 Veera Maslova Avaldus
9 14.01.2019 SA Innove
Rahuloluküsitluste avatud vastused L/a Põngerjas
10 15.01.2019 NL Sotsiaalabiamet Järelepärimine
11 23.01.2019 Sofia Morozova lapsevanem Avaldus
12 25.01.2019 Šuleiko Georgi Avaldus
13 12.02.2019 NLV Kultuuriosakond Käskkiri
14 12.02.2019 Alina Topeljer Avaldus
15 13.02.2019 Kohtutäituribüroo A.Kreek Avaldus
16 18.02.2019 Veterinaar-ja Toiduamet Kontrollakt
17 19.02.2019 Pria Taotlus
18 22.02.2019 Iosif Besstsastnõi Avaldus
19 01.03.2019 Valentina Aminova Avaldus
20 05.03.2019 Jelena Koltšanova Avaldus
21 06.03.2019 NLV Kultuuriosakond Käskkiri
22 06.03.2019 Narva Linnavalitsus Korraldus
23 12.03.2019 Narva Linnamajandusamet Vastus taotlusele
24 27.03.2019 NL Sotsiaalabiamet Järelepärimine
25 27.03.2019 NL Sotsiaalabiamet Järelepärimine
26 15.04.2019 A. Yahiaoui Taotlus
27 15.04.2019 A. Yahiaoui Memorandum
28 16.04.2019 Kohtunik Mihkel Roos Kohtumäärus
29 22.04.2019 NL Sotsiaalabiamet Järelepärimine
30 14.05.2019 Lilija Smolko Avaldus
31 27.05.2019 K. Yatskova Avaldus
32 30.05.2019 A. Baranova Taotlus
33 31.05.2019 NL Sotsiaalabiamet Järelepärimine
34 12.07.2019 NLV Kultuuriosakond Teatekiri
35 14.08.2019 NL Sotsiaalabiamet Järelepärimine
36 26.08.2019 NLV Kultuuriosakond Andmete esitamine
37 05.09.2019 NL Sotsiaalabiamet Järelepärimine
38 25.09.2019 NLV Kultuuriosakond Käskkiri
39 27.09.2019 Tervisekaitsekeskus F.O.P.Servis Otsus
40 02.10.2019 NLV Kultuuriosakond Käskkiri
41 08.10.2019 Maria Akakjeva Seletuskiri
42 16.10.2019 NLV Kultuuriosakond Põhi- ja bilansivälise varade aastainventuur
43 16.10.2019 NLV Kultuuriosakond Linnavara mahakandmine
44 18.10.2019  Innove Koolivälise nõustamismeeskonna otsus
45 04.11.2019 Tartu Ülikooli Kliinikum Teatis
46 05.11.2019 Svetlana Beze Seletuskiri
47 06.11.2019 Anna Baranova Seletuskiri
48 11.11.2019 Irina Kurotškina Seletuskiri
49 08.11.2019 Aigul Platonova Avaldus
50 21.11.2019  Innove Koolivälise nõustamismeeskonna otsus
51 21.11.2019 Narva Linnavalitsus Korraldus
52 28.11.2019 NL Sotsiaalabiamet Järelepärimine
53 03.12.2019 AS Ecomatic Teatis
54 10.12.2019 NLV Kultuuriosakond Andmete esitamine
55 12.12.2019 NL Sotsiaalabiamet Järelepärimine
56 12.12.2019 NLV Kultuuriosakond Korruptsioonivastasest seadusest tulenevate nõuete täitmine
1 03.01.2020 Narva Linna Sotsiaalabiamet Järelepärimine
2 07.01.2020 NLV Kultuuriosakond Vanema osa määr lasteasutustes
3 07.01.2020 NLV Kultuuriosakond Tööaja tabelite, töölepingute vormistamine
4 08.01.2020 NLV Kultuuriosakond Tehingud seotud osapooltega
5 08.01.2020 NLV Kultuuriosakond Andmete esitamiseks
6 03.02.2020 NLV Kultuuriosakond Arupärimine
7 12.02.2020 NL Põngerjas Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord
8 19.02.2020 NLV Kultuuriosakond Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping
9 19.02.2020 S. Zaitseva Ametikiri
10 27.02.2020 NLV Kultuuriosakond Kollektiivpuhkuste ajakava
11 03.03.2020 NLV Kultuuriosakond Töölepingu tingimuste muutmine
12 11.03.2020 Irina Astashova Liikumisõpetaja ametikohale konkursil osalemine
13 13.03.2020 Narva Linnavalitsus COVID-19 leviku tõkestamise meetmed
14 13.03.2020 Narva Linnavalitsus COVID-19 leviku tõkestamise meetmed
15 17.03.2020 Narva Linnavalitsus Narva Haridustöötajate Liit
16 23.03.2020 Aigul Platonova Tööaja muutmine
17 23.03.2020 Svetlana Beze Tööaja muutmine
18 24.03.2020 Narva Linnavalitsus Korraldus
19 30.03.2020 NLV Kultuuriosakond Korraldus
20 31.03.2020 Julia Bolšunova Lapse vastuvõttu taotlus
21 31.03.2020 Julia Bolšunova Lapse vastuvõttu taotlus
22 03.04.2020 Haridus- ja Teadusministeerium Juhendmaterjal
23 07.04.2020 Terviseamet Juhend
24  29.04.2020 NLV Kultuuriosakond  Teatis
25 12.05.2020 Viktoria Kasepalu Seletuskiri
26 14.05.2020 Veterinaar- ja Toiduamet Teade ametliku kontrolli algatamise kohta
27 18.05.2020 Narva Linnavalitsus Käskkiri

                                                        Väljaläinud kirjad

             n/p

Kuupäev

Kellele

Sisu

1  08.01.2019 NLV Kultuuriosakond V. Lutus   Andmete esitamine
2 08.01.2019   NLV Kultuuriosakond V. Lutus   Taotlus
3 08.01.2019 NLV Kultuuriosakond V. Lutus  Taotlus
4 09.01.2019 Viktoria Gulaeva Lapse individuaalne arengu kaart
5 11.01.2019 NLV Kultuuriosakond V. Lutus  Andmete esitamine (kasutamata puhkus)
6 11.01.2019 NLV Kultuuriosakond V. Lutus  Andmete esitamine
7 14.01.2019 Viktoria Gulaeva Vastus kaebusele
8 14.01.2019 Jelena Kurnoskina Hoiatus
9 17.01.2019 NL Sotsiaalabiamet Vastus järelepärimisele
10 04.02.2019 Irene Weiss-Wendt Taotlus
11 30.01.2019 Letter of intent Nordplus Projekt
12 28.02.2019 NLV Kultuuriosakond V. Lutus  Taotlus
13 28.02.2019 NLV Kultuuriosakond V. Lutus  Taotlus 
14  01.03.2019  NLV Kultuuriosakond Taotlus 
15 14.03.2019 Генконсульство России Taotlus
16 26.03.2019 Raamatupidamine Taotlus
17 29.03.2019 Генконсульство России Taotlus
18 29.03.2019 Narva Linna Sotsiaalabiamet Vastus
19 29.03.2019 Narva Linna Sotsiaalabiamet Vastus
20 29.03.2019 Rajaleidja Lapse kaart
21 05.04.2019 OÜ SilPek Teatis
22 11.04.2019 AS Astri-Narva Taotlus
23 11.04.2019 OÜ Mann Grupp Taotlus
24 17.04.2019 Pria Toetus
25 23.04.2019 Narva Linna Sotsiaalabiamet Vastus järelepärimisele
26  25.04.2019  A. Yahiaoui Vastus kirjale
27 25.04.2019  Venemaa Peakonsulaat  Taotlus
28 14.05.2019 Rühma Liblikas 22 lapsevanematele Lapse koolivalmiduse kaart
29 15.05.2019 Miksteater Tõend
30 21.05.2019 NLV Kultuuriosakond V. Lutus  Kuulueelarve assigneeringute muutmiste taotlus
31 31.05.2019 Kandidaat “Aasta õpetaja” Kaaskiri
32 03.06.2019 Narva Linna Sotsiaalabiamet Vastus järelepärimisele
33 03.06.2019 Narva Linnavalitsus Palve
34 05.06.2019 Pria Taotlus
35 20.06.2019 Venemaa peakonsulaat Taotlus
36 14.08.2019 Narva Linna Sotsiaalabiamet Vastus järelepärimisele
37 16.08.2018 Nemets Evin Lapse koolivalmiduse kaart
38 19.08.2019 Rajaleidja Lapse kaart
39 22.08.2019 Hoolekogu liikmetele Laste arvu suurendamine
40 23.08.2019 Pria Taotlus
41 26.08.2019 I. Fjodorova Teatis
42 30.08.2019. NLV Kultuuriosakond V. Lutus Taotlus
43 06.09.2019. NLV Kultuuriosakond V. Lutus Taotlus
44 10.09.2019 NLV Kultuuriosakond V. Lutus Kuulueelarve assigneeringute muutmiste taotlus
45 13.09.2019 NLV Kultuuriosakond V. Lutus Taotlus
46 13.09.2019 NLV Kultuuriosakond V. Lutus Taotlus
47 20.09.2019 NL Sotsiaalabiamet Vastus järelepärimisele
48 23.09.2019 Argo Electronics Taotlus
49 26.09.2019 Lasteaia Põngerjas pedagoogidele Teatis
50 01.10.2019 NLV Kultuuriosakond V. Lutus Taotlus
51 01.10.2019 Raamatupidamisele Teatis
52 02.10.2019 NLV Kultuuriosakond V. Lutus Kuulueelarve assigneeringute muutmiste taotlus
53 11.10.2019 NLV Kultuuriosakond V. Lutus Toiduainete aastainventuuri läbiviimine
54 11.10.2019 NLV Kultuuriosakond V. Lutus Taotlus
55 11.10.2019 NLV Kultuuriosakond V. Lutus Taotlus
56 14.10.2019 Rajaleidja Lapse arengu kaart
57 11.10.2019 As Abakhan Garantiikiri
58 14.10.2019 Pria  Taotlus
59 17.10.2019 NLV Kultuuriosakond 2019 riskianalüüs
60 17.10.2019 NLV Kultuuriosakond Põhi- ja bilansivarade aastainventuuri läbiviimine
61 22.10.2019 NLV Kultuuriosakond Taotlus sobitusrühma moodustamiseks
62 24.10.2019 Narva Vesi AS Taotlus
63 24.10.2019 AS Vant Taotlus
64 30.10.2019 NLV Kultuuriosakond Sobitusrühma moodustamine
65 05.11.2019 Roman Meša Lapse arengukaart
66 07.11.2019 Veronika Nikitina Tõend
67 12.11.2019 Irina Kurotškina Hoiatus
68 11.11.2019 NLV Kultuuriosakond Kuulueelarve assigneeringute muutmiste taotlus
69 20.11.2019 Venemaa peakonsulaat Taotlus
70 20.11.2019 Venemaa peakonsulaat Taotlus
71 21.11.2019 NL Sotsiaalabiamet Taotlus
72 28.11.2019 Aljona Jarotskaja Lapse arengu kaart
73 29.11.2019 NL Sotsiaalabiamet Vastus järelepärimisele
74 09.12.2019 Kristina Tairova Lapse arengu kaart
75 09.12.2019 Pria Taotlus
76 12.12.2019 NLV Kultuuriosakond Riigieelarvelise toetuse kasutamise aruanne
1 06.01.2020 NLV Kultuuriosakond Kasutamata puhkuste andmed
2 09.01.2020 NL Sotsiaalabiamet Vastus järelepärimisele 
3 09.01.2020 NLV Kultuuriosakond Andmete esitamine
4 15.01.2020 Olga Pavlova (lapsevanem) Lapse arengu kaart
5 03.02.2020 NLV Kultuuriosakond Riigieelarvelise eraldise kasutamise toetuse lepingu tegevuse aruanne
6 03.02.2020 NLV Kultuuriosakond Kuulueelarve assigneeringute muutmiste taotlus
7 03.02.2020 NLV Kultuuriosakond Vastus arupärimisele
8 03.02.2020 NLV Kultuuriosakond Andmed vabade töökohtade kohta
9 10.02.2020 NLV Kultuuriosakond Uuendatud hoolekogu koosseisu kinnitamine
10 19.02.2020 Pria Taotlus
11 26.02.2020 Direktori kt J. Golubtsova Vastus ametikirjale
12 06.03.2020 Narva Linn Konkurss liikumisõpetaja vaba ametikoha täitmiseks
13 10.03.2020 Elana Gordejeva Koolivalmiduse kaart
14 10.03.2020 Andrei Prohhorenko Koolivalmiduse kaart
15 13.03.2020 NLV Kultuuriosakond Vastus küsimustele
16 13.03.2020 Lasteaia Põngerjas töölistele Tegevused, seotud eriolukorraga
17 16.03.2020 Venemaa peakonsulaat Tõend
18 16.03.2020 Taisija Solovlova Lapse individuaalse arengu lälgimise kaart
19 16.03.2020 Katrin Pärnoja Lapse individuaalse arengu lälgimise kaart
20 17.03.2020 Lasteaia Põngerjas töölistele Täiendavat tegevused
21 19.03.2020 Irina Astashova Konkursil osalemine
22 23.03.2020 NLV Kultuuriosakond  Vastus päringule
23 31.03.2020 I. Astashova Teatis
24 31.03.2020 NLV Kultuuriosakond Vastus päringule
25 07.04.2020 Lasteaia töötajatele Korraldus
26 08.04.2020 Pria Taotlus
27 08.04.2020 Lasteaia töötajatele Korraldus
28 09.04.2020 L. Macharashvili Teatis
29 15.04.2020 Nikol Belova Koolivalmiduse kaart
30 20.04.2020 A. Macharashvili Vastuskiri
31 11.05.2020 A. Šmeljovi lapsevanemale Logopeediline iseloomustus
32 07.05.2020 NLV Kultuuriosakond Toiduainete ostmise hankemenetluse korraldamine
33-52 20.05.2020 Rühm Seeneke Koolivalmiduse kaardid
       
       
       
       
       
       
       
       

Partnerid